Czwartek, 5 sierpnia 2021

imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

RSS

Ile w zeszłym roku mieszkańcy Gorzyc wytworzyli śmieci?

17.06.2021 13:00 | 2 komentarze | juk

Średnio 512 kg odpadów komunalnych wytworzył w 2020 r. przeciętny mieszkaniec gminy Gorzyce. Jakich frakcji mieszkańcy oddali najwięcej?

Ile w zeszłym roku mieszkańcy Gorzyc wytworzyli śmieci?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kilka tygodni temu Urząd Gminy w Gorzycach opublikował dokument pn. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2020 r. Oceniono w nim, że funkcjonujący system należy określić jako poprawny. Po przeczytaniu raportu wybraliśmy najważniejsze informacje, jakie w nim zawarto. Publikujemy je poniżej.

Śmieci więcej niż dwa lata temu

W minionym roku z terenu gminy Gorzyce odebrano od mieszkańców łącznie 8 357 ton odpadów komunalnych. Na tę liczbę głównie złożyły się: niesegregowane (zmieszane) odpady (4 327 ton), popiół (1 539 ton), odpady zbierane selektywnie (1 199 ton), bioodpady (736 ton) oraz odpady wielkogabarytowe (508 ton). W porównaniu do 2019 r. mieszkańcy Gorzyc wytworzyli nieco więcej śmieci, ponieważ odebrano ich wtedy 8 186 ton. Zmieszanych odpadów komunalnych było wówczas 3 977 ton, bioodpadów - 904 ton, popiołu - 1 914 ton, odpadów zbieranych selektywnie - 1 049 ton, a odpadów wielkogabarytowych - 316 ton. Z kolei w 2018 r. odebrano od mieszkańców łącznie 8 624 ton odpadów.

Ile odpadów oddano do PSZOK-u?

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bogumińskiej od stycznia do grudnia 2020 r. łącznie od mieszkańców odebrano 1 125 ton odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Najwięcej oddano: odpadów wielkogabarytowych - 293 ton, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 263 ton oraz odpadów ulegających biodegradacji - 240 ton. Dla porównania w 2019 r. w PSZOK-u łącznie odebrano 2 126 ton śmieci, a w 2018 r. - 1 723 ton.

PSZOK do rozbudowy

Od listopada zeszłego roku mieszkańcy mogą korzystać z dwóch pojemników w kształcie serc, do których mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Jak czytamy w raporcie, w ubiegłym roku na terenie gminy nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych. Powód? Takie potrzeby się nie pojawiły. Jednak ze względu na ilość oddawanych przez mieszkańców odpadów na PSZOK-u w ciągu najbliższych latach konieczne będzie podjęcie działań przez włodarzy mających na celu jego rozbudowę.

Umowy dla przedsiębiorców

Zeszłorocznym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanym przez gminę objęte były wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Było to dokładnie 5 517 nieruchomości, co przełożyło się na 18 521 osób. Mieszkańcy gminy odprowadzali opłatę za gospodarowanie śmieci (czyli 28,50 zł od osoby na miesiąc za zbiórkę selektywną) na rachunek indywidualny, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych korzystali z usług przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez wójta gminy Gorzyce, podpisując z nimi indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W sumie podpisano 35 takich umów z 2 przedsiębiorcami.

Koszty rosną

Ogółem koszty systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych poniesione w 2020 r. zamknęły się w kwocie 6 126 149 zł. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA z Chorzów oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z Tylmanowa. We wcześniejszych latach koszty systemu były mniejsze. W 2019 r. wyniosły - 4 950 858 zł, a w 2018 r. - 3 610 282 zł.

Zobacz również:

fot. freepik.com