Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Droga Łańce-Pstrążna przejezdna, choć obowiązują tam nowe ograniczenia

20.05.2021 13:00 | 0 komentarzy | mad

Na drodze wprowadzano stopniowe ograniczenia, aż całkowicie (z wyjątkiem dojazdu do zlokalizowanych tam posesji) wyłączono ją z ruchu. Na powrót została otwarta w poniedziałek 17 maja, choć z pewnymi ograniczeniami.

Droga Łańce-Pstrążna przejezdna, choć obowiązują tam nowe ograniczenia
Mieszkańcy na powrót mogą korzystać z trasy Łańce-Pstrążna. Na zdjęciu u góry wjazd na drogę od strony gminy Kornowac, a na dole od strony gminy Lyski.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ruch wzrósł

To droga powiatowa nr 3538S. Nie tak dawno zasięgnęliśmy języka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, pytając o tę trasę. Jak tłumaczyła nam wówczas Sylwia Sitarz, kierownik Biura Obsługi Starosty, w związku z prowadzoną przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 oraz powstałymi w tym czasie utrudnieniami w ruchu, ta droga stała się trasą nieformalnego objazdu (oznakowany objazd prowadzony jest drogami wojewódzkimi).

– Ruch drogowy „przeniósł się” z drogi wojewódzkiej na drogi niższej kategorii. Większość pojazdów udających się w kierunku miejscowości Rydułtowy, Rybnik i innych (oraz stamtąd powracających) wybierało trasę przejazdu odcinkami dróg powiatowych relacji Racibórz - Kobyla - Kornowac oraz Łańce - Pstrążna, nie zważając na ograniczenia w ruchu wprowadzone odpowiednim oznakowaniem. Przedmiotowy odcinek drogi został poddany znacznym obciążeniom, do których konstrukcja nie była przystosowana. Ponadto warunki zimowe w ostatnim sezonie (2020/2021) również przyczyniły się do powstania zniszczeń w nawierzchni. Ze względu na zaistniały stan techniczny, który pośrednio może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji, wprowadzano stopniowo ograniczenia w ruchu, aż do jej zamknięcia włącznie – mówiła pani kierownik.

Sylwia Sitarz zapowiadała wówczas, że droga na powrót zostanie otwarta 17 maja. – Po wykonaniu doraźnych robót naprawczych, planuje się przywrócenie na tej drodze ruchu jednak pod pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz ograniczeniu prędkości – wyjaśniała. I informowała, że w 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę tego odcinka drogi.

Jakie ograniczenia?

Sprawdziliśmy i przejazd jest znów możliwy, choć zgodnie z zapowiedziami są tam nowe ograniczania, które nie obowiązują jedynie w chwili dojazdu do zlokalizowanych w ciągu drogi posesji. Po obu stronach ustawiono dwa znaki: B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o masie 2,5 t oraz B-33 – ograniczenie prędkości do 20 km/h (wcześniej było do 30 km/h).

Bez dojazdu

Otwarcie tej drogi było oczekiwane przez mieszkańców dwóch kornowackich sołectw: Łańc i Kobyli, bo de facto przez pewien czas byli bez dojazdu. A to właśnie tą trasą został wyznaczony objazd w chwili remontu drogi wojewódzkiej nr 935. – Znaki zakazu wjazdu na przebudowywany odcinek DW 935 opatrzone są wyłączeniem ich obowiązywania dla pojazdów budowy, transportu zbiorowego i dojazdu do posesji, które nie mają innej możliwości skomunikowania. Nie ma tam ulic w Łańcach i Kobyli, bo miejscowości te mają inne możliwości dojazdu. Jeśli, z jakichś względów inni zarządcy dróg zamknęli do nich dojazd, to jest to poza naszymi kompetencjami. Nasza organizacja ruchu zatwierdzona była przez marszałka województwa, który jest organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich. Na drogach gminnych i powiatowych, takim organem jest starosta powiatowy – odpowiedział na nasze zapytanie Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, kiedy pytaliśmy, czy mieszkańcy tych sołectw mogą przejeżdżać przez remontowaną drogę wojewódzką.

Co z otwarciem?

Jednocześnie rzecznik Pacer pytany, czy został już określony termin otwarcia DW 935 dla ruchu, na odcinkach od ul. Pszowskiej - DW 933 - do skrzyżowania z ul. Stawową oraz od skrzyżowania z ul. Stawową do ul. Pamiątki, odpowiedział. – Termin zakończenia przebudowy tego odcinka to marzec przyszłego roku. Możliwe jest wcześniejsze otwarcie ruchu, ale taka decyzja jeszcze nie zapadła.

Ludzie:

Sylwia Sitarz

Sylwia Sitarz

Kierownik Biura Obsługi Starosty raciborskiego