środa, 28 lipca 2021

imieniny: Aidy, Innocentego, Marceli

RSS

Ile zarabiają pielęgniarki i położne? Mamy dane ze szpitala w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach

12.05.2021 11:32 | 8 komentarzy | juk

Pandemia pokazała, jak ważną grupą zawodową są pielęgniarki - opiekują się pacjentami, walczą o ich zdrowie i życie, są zawsze na pierwszym froncie i zawsze blisko chorych. Ile wodzisławsko-rydułtowski szpital zatrudnia pielęgniarek i położnych i na jakie wynagrodzenie mogą one liczyć? Odpowiadamy na te oraz inne pytania.

Ile zarabiają pielęgniarki i położne? Mamy dane ze szpitala w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach
W ciągu roku ubyło pielęgniarek i położonych zatrudnionych w szpitalu w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Zdjęcie ilustracyjne (arch. Nowiny.pl).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dziś, czyli 12 maja obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Jak przyznaje nam dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PPZOZ) w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Krzysztof Kowalik, zawód pielęgniarki i położnej to odpowiedzialna praca na rzecz drugiego człowieka. - Z perspektywy dyrekcji szpitala widzimy ile trudu, poświęcenia i zaangażowania pielęgniarki i położne wkładają w opiekę nad pacjentem. Jest to grupa zawodowa, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. Zaangażowanie pielęgniarek i położnych w opiekę nad drugim człowiekiem w dobie epidemii jest niezwykle budujące i godne podziwu - mówi nam K. Kowalik.

Jakie wynagrodzenie?

Jak kształtują się zarobki pielęgniarek i położnych w wodzisławsko-rydułtowskiej lecznicy? Jak wyjaśnia nam dyrektor Kowalik, wysokość wynagrodzenie kształtowana jest na podstawie ustawy z 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie, z którą od 1 lipca każdego roku podwyższane zostaje ich uposażenie zasadnicze. Obecnie wysokość uposażenia zasadniczego w przypadku osoby z wyższym wykształceniem z tytułem licencjata lub magistra kształtuje się na poziomie 3650 – 4100 zł brutto. Dodatkowo od tej kwoty naliczane są różnego typu dodatki, m.in.: dodatek stażowy; dodatek w wysokości 45% za każdą godzinę pracy w porze dziennej w niedziele, święta oraz dodatkowe dni wolne od pracy; dodatek w wysokości 65% za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wyższą wartość uposażenia zasadniczego mogą osiągnąć te pielęgniarki i położne, które dodatkowo ukończyły kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację.

Ubyło pielęgniarek i położnych

Choć pielęgniarki i położne to zawody o dużej wartości społecznej, to cierpią jednak na poważny deficyt kadry, który dostrzegalny jest również w PPZOZ-ie. Obecnie zatrudnia on łącznie 400 pielęgniarek i położnych (na umowach o pracę oraz umowach cywilnoprawnych), natomiast w analogicznym okresie w zeszłym roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 426 osób. Łatwo zatem obliczyć, że na przestrzeni roku ubyło ich o 26. Pandemia nie była jednak powodem bezpośrednim. Przynajmniej nie tym najtragiczniejszym. Od początku marca zeszłego roku nie zmarła bowiem z powodu covid-19 żadna pielęgniarka ani położna pracująca w szpitalu.

Stypendia

W zeszłym roku władze powiatu wodzisławskiego postanowiły zaproponować studentom i studentkom III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo stypendia. Była to odpowiedź na odpływ personelu pielęgniarskiego z lecznicy. Stypendium wynosiło 1000 zł na miesiąc, przysługiwało od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Głównym warunkiem jego uzyskania było zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w wodzisławsko-rydułtowskiej lecznicy po zakończeniu studiów na okres nie krótszy niż 3 lata. Pierwszy nabór wniosków ogłoszono na przełomie października i listopada zeszłego roku. Wówczas zgłosiły się dwie mieszkanki powiatu wodzisławskiego, które decyzją zarządu powiatu stypendia otrzymały. Jak przekazuje nam Magdalena Spandel z wodzisławskiego starostwa, program będzie kontynuowany. Zgodnie z zapisami regulaminu nabór zostanie ogłoszony do końca czerwca.

Zobacz także: