Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Będzie odstrzał redukcyjny dzików. Gdzie i ile?

06.05.2021 07:00 | 5 komentarzy | AgaKa

Starosta wodzisławski podjął decyzję o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego 20 dzików na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Będzie odstrzał redukcyjny dzików. Gdzie i ile?
Szkody wyrządzone przez dziki szczególnie widoczne były w ostatnim czasie na Wilchwach, Starym Mieście oraz w Jedłowniku-Turzyczce-Karkoszce
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gdzie będzie przeprowadzony odstrzał?

Odstrzał dzików przeprowadzony zostanie w obrębie ulic:

 1. Dolinnej,
 2. Odrodzenia,
 3. Batalionów Chłopskich,
 4. Teligi,
 5. Brzozowej,
 6. Lipowej,
 7. Jabłoniowej,
 8. Świerkowej,
 9. Ofiar Oświęcimskich,
 10. Górnej,
 11. Stromej,
 12. Sąsiedzkiej,
 13. Gawędy,
 14. Rzecznej,
 15. Łąkowej,
 16. Gosława,
 17. Leśnej,
 18. Wiejskiej,
 19. Poprzecznej,
 20. Skrzyszowskiej,
 21. Czarnieckiego,
 22. Kopernika,
 23. św. Wawrzyńca,
 24. Czyżowickiej,
 25. Turskiej,
 26. Starowiejskiej,
 27. Grodzisko,
 28. Piaskowej,
 29. Syrokomli,
 30. Jastrzębskiej,
 31. Łużyckiej,
 32. Skrzyszowskiej bocznej wokół "Rybaczówki" i stawu "Szachta",
 33. w obrębie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i budynków parafii Ducha Świętego na Kopernika 75
 34. w obrębie torowiska kolejowego w rejonie ul. Ofiar Oświęcimskich

Jak poinformował powiat, odstrzał ma być zrealizowany do końca roku. Osoby przeprowadzające akcję w trakcie wykonywania czynności będą miały oznakowania (kamizelki z widocznym napisem "odstrzał redukcyjny". Akcja ma być przeprowadzona z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób uniemożliwiający udział osób trzecich.

Kiedy starosta może wydać pozwolenie na odstrzł?

Starosta w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim może wydać decyzję o odstrzale redukcyjnym zwierzyny jeśli wystąpi przesłanka szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę. Przepisy nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia domostw, budynków mieszkalnych czy gospodarstw rolnych przez zwierzynę (art. 45 ust. 3 ustawy dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, t.j. Dz. U. Z 2018 roku, poz. 1683).

Starosta Wodzisławski określił warunki odstrzału oceniając przesłanki szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej (np. drogi czy boisko szkolne). Dlatego też decyzja wskazuje obiekty użyteczności publicznej, w obrębie których należy dokonać odstrzału redukcyjnego. Starosta analizując dowody zebrane w sprawie nie wziął pod uwagę dowodów, z których wynika: zagrożenie ze strony zwierzyny łownej dla posesji prywatnych, szkoda w polach uprawnych, czy szkoda w mieniu prywatnym.

Pełna treść decyzji dostępna jest na oficjalnej stronie miasta Wodzisławia Śląskiego i liczy 11 stron.