Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

RSS

Czy Racibórz zapłaci kary za kopciuchy i kafloki w swoich kamienicach?

25.04.2021 17:57 | 4 komentarze | ma.w

Według samorządowego prawa uchwalonego przez sejmik śląski, od nowego roku najstarsze piece na węgiel powinny być wyłączone z użytku. Takowych urządzeń pozostają jeszcze setki w zasobie komunalnym Raciborza. Czy to oznacza, że podatnicy ze stolicy Raciborza będą się składać na kary środowiskowe płacone przez magistrat za grzanie wbrew przepisom?

Czy Racibórz zapłaci kary za kopciuchy i kafloki w swoich kamienicach?
1000 miejskich lokali wymaga modernizacji źródła ogrzewania - informuje Rafał Krzyżok z Urzędu Miasta Racibórz.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zapytaliśmy przy Batorego, w jaki sposób Miasto Racibórz przygotowuje się do wdrożenia w życie założeń Uchwały Antysmogowej Województwa Śląskiego, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku? Odpowiedzi udzielił nam podinspektor ds. informacji Rafał Krzyżok z Biura Prezydenta Miasta.

– Czy Miasto posiada inwentaryzację funkcjonujących w mieście tzw. kopciuchów, kotłów bezklasowych na węgiel?

– Miasto Racibórz nie dokonywało inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach prywatnych. Liczba takich kotłów została oszacowana w 2018 roku na potrzeby opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2018 – 2028 i dane na ten temat można znaleźć w tym dokumencie, który jest dostępny na stronach internetowych.

– Z jakim „stanem posiadania” w takie urządzenia wejdzie Miasto w swoich zasobach (mieszkania jak i budynki użyteczności publicznej)?

– Szczegółowe dane na temat funkcjonujących na terenie Raciborza instalacji grzewczych na węgiel powinna dać gminie Centralna Baza Emisyjności Budynków. Jest to nowo tworzony system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Według planu, w I kwartale 2021 minister właściwy ds. budownictwa publikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia tego komunikatu właściciele nieruchomości zaczną składać deklaracje, wypełniając formularz online, w jaki sposób ogrzewają swoje domy. Każdy właściciel i zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to: 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła; 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia, w przypadku źródeł ciepła już pracujących. Zgodnie z terminarzem uchwały antysmogowej, do końca tego roku konieczna jest wymiana kotłów i pieców bez tabliczki znamionowej i tych, których wiek przekraczał na dzień 1.09.2017 r., 10 lat (tj. kotłów i pieców wyprodukowanych przed 2007 rokiem). W zasobie mieszkaniowym gminy na dzień dzisiejszy pozostało ponad 1000 lokali posiadających źródła ciepła do wymiany (ok. 600 lokali w budynkach w 100% należących do gminy i ok 480 w budynkach wspólnot mieszkaniowych). Co do obiektów użyteczności publicznej własności gminy to większość z nich jest podłączona do sieci cieplnej lub posiada indywidualne kotłownie gazowe. Jedynie w dwóch obiektach eksploatowane są kotły węglowe (w jednym przedszkolu – kotłownia na ekogroszek i jednej szkole – kocioł przewidziany do wymiany).

– Czy Miasto jest w posiadaniu wiedzy jakie będą konsekwencje dalszego użytkowania w zasobach komunalnych – myślę o ewentualnych karach ze strony WIOŚ nakładanych na Gminę?

– Jeśli chodzi o ewentualne kary ze strony WIOŚ, to raczej nie będą one dotyczyć Gminy. Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za przestrzeganie uchwały antysmogowej jest eksploatujący instalację. Zgodnie z definicjami Prawa ochrony środowiska przez eksploatację instalacji lub urządzenia rozumie się jej użytkowanie.

– Czy samorząd zamierza podjąć temat lobbowania u władz województwa przesunięcia terminu użytkowania kotłów bezklasowych na węgiel tak jak czynią to inne gminy – w naszym powiecie zdecydowała się na taki krok Kuźnia Raciborska.

– Rada Miasta Racibórz, 28 października 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XXIV/346/2020 w sprawie przyjęcia Stanowiska na temat ewaluacji wdrażania uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuj spalanie paliw. Podjęta Uchwała została przekazana Marszałkowi Województwa Śląskiego wraz z załącznikiem, który zawiera opis działań niezbędnych do podjęcia przez gminę i związanych z tym problemów zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe gminy. Miasto posiada spore zasoby mieszkaniowe i poczyniło odpowiednią liczbę projektów, natomiast ze względów logistycznych możemy wymienić około 200 – 300 źródeł ciepła rocznie. Będziemy występować do województwa o to, aby spojrzało na ten problem w sposób indywidualny.

Pytał Mariusz Weidner