Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Mieszkania do remontu, mieszkańcy do kontenerów

22.04.2021 07:00 | 14 komentarzy | juk

Wiele wątpliwości i obaw pojawiło się wśród radlińskich radnych. Dotyczyły one pomysłu włodarzy miasta, aby lokatorów mieszkań socjalnych ulokować w kontenerowych mieszkaniach.

Mieszkania do remontu, mieszkańcy do kontenerów
W trakcie remontu budynku przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie tamtejsi mieszkańcy zostaną przeniesieni do... kontenerów mieszkalnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

RADLIN Wracamy do sprawy kontenerów mieszkalnych, których planowane powstanie budzi ogromne kontrowersje w Radlinie. W trakcie marcowej sesji radni ponownie dyskutowali nad sprawą. Choć nie doszli do jednomyślnego konsensusu, to decyzję podjęli.

Zaplanowali gruntowny remont

Przypomnijmy, że w budynku przy ul. Hallera 32 i 34 (który jest własnością miasta) znajduje się obecnie 15 mieszkań socjalnych. Stan techniczny obiektu daleko odbiega jednak od poprawnego. Odrapane ściany i odpadający tynk to jednak najmniejsze z problemów. – W budynku utrzymuje się nieprzyjemny zapach i panuje wilgoć – mówił kilka tygodni temu zastępca burmistrza Zbigniew Podleśny. W efekcie urząd zaplanował jego gruntowny remont. Przedmiotem inwestycji mają być m.in.: termomodernizacja, budowa instalacji gazowej oraz szeroko zakrojone roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku. Ponadto miasto planowało przebudowę części lokali mieszkalnych oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na 3 lokale mieszkalne w budynku nr 32.

Przed przystąpieniem do prac – wyprowadzka lokatorów

Planowana przez miasto inwestycja wymaga wyprowadzki mieszkańców, którzy obecnie zajmują budynek. Po rozmowach z urzędnikami okazało się, że większość z nich nie chce się przenosić w inne miejsce. W efekcie miasto wymyśliło, żeby mieszkańców skierować do ośmiu modułowych kontenerów mieszkalnych, które zostałyby posadowione w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy Hallera. – Nie chcemy działać wbrew mieszkańcom i lokować ich gdzie indziej. Jeżeli taka jest ich wola to chcemy ich tam pozostawić – argumentował kilka tygodni temu zastępca burmistrza. Po zakończeniu remontu urzędnicy planują, że lokatorzy, którzy nie będą spłacać zadłużeń czynszowych, pozostaną w kontenerach. Podczas lutowej sesji kierownictwo urzędu zwróciło się do radnych, aby ci wyrazili zgodę na zabezpieczenie 50 tys. zł w budżecie miasta na zaprojektowanie kontenerów. Po gorącej dyskusji nie zdecydowali się jednak przekazać pieniędzy i wykreślili zaproponowane przez urzędników zadanie z projektu budżetu.