Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Miasto szuka chętnych do pilotażowego projektu wymiany pieców

20.04.2021 14:15 | 0 komentarzy | acz

Miasto Rybnik szuka chętnych do udziału w pilotażowym programie „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach” dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Miasto szuka chętnych do pilotażowego projektu wymiany pieców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Program funkcjonować ma na wzór programu "Czyste Powietrze” i polegać będzie na dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z założeniami programu, ma on być kierowany do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali.

Ponadto beneficjentem programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych włącznie, przy czym przynajmniej 50% lokali musi zostać objęta dofinansowaniem.

Chęć udziału w programie zgłaszać można mailowo do 30 kwietnia br. do Wydziału Ekologii UM, na adres ekologia@um.rybnik.pl

Ważne:

  • W zgłoszeniu należy wskazać jedynie dane adresowe budynku/lokalu, który wpisuje się w powyższe założenia.
  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie niesie za sobą żadnych zobowiązań.
  • Założenia programu przewidują jego realizację w latach 2021-2024.