Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

To nie jest nasze stanowisko - 9 radnych o wystąpieniu przewodniczącego Czernera

17.04.2021 19:02 | 14 komentarzy | ma.w

Wspierający prezydenta Polowego rajcy z NaM-u, Łączy nas Racibórz oraz Anna Ronin i Magdalena Kusy krytycznie ocenili podpisane przez Mariana Czernera "Stanowisko Rady Miasta", rozesłane w piątek mediom. Traktują je jako indywidualną opinię przewodniczącego, ale tak nie jest.

To nie jest nasze stanowisko - 9 radnych o wystąpieniu przewodniczącego Czernera
Anna Wacławczyk i Jarosław Łęski są wśród radnych, którym nie spodobało się działanie Mariana Czernera
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

9 radnych, którzy na marcowej sesji nie chcieli brać udział w głosowaniu nad projektem uchwały o zmianach w budżecie, uznając je za bezprawne, teraz ponownie jednogłośnie sprzeciwia się działaniom przewodniczącego rady Mariana Czernera. Oto ich wspólne stanowisko:

Radny Marian Czerner nie ma prawa wypowiadania się w imieniu Rady Miasta!

Ze zdumieniem przeczytaliśmy wczoraj w raciborskich mediach komunikat, przesłany im przez radnego Mariana Czernera (za pośrednictwem biura rady), który został nazwany „Stanowiskiem Rady Miasta Racibórz”. Zgodnie z naszą wiedzą Rada Miasta prezentuje swoje stanowiska w formie uchwał przyjmowanych podczas obrad sesji Rady Miasta, a nie w postaci maili wysyłanych jednoosobowo przez Przewodniczącego do mediów.

Wydaje się, że Pan Marian Czerner, wybrany głosami radnych klubów Mirosława Lenka i Michała Fity na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta nie zdołał jeszcze zapoznać się z podstawowym aktem prawnym, którego powinien przestrzegać, czyli z Ustawą o samorządzie gminnym, która w Art 19.2 mówi wyraźnie, iż „Zadaniem przewodniczącego jest WYŁĄCZNIE organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”.

To, jak radny Czerner wypełnia swoje ustawowe zadania (wielogodzinne debaty nad jednym punktem, sesje trwające po 10 i więcej godzin, kończące się po północy lub po tygodniu, naczelnicy i dyrektorzy jednostek miejskich trzymani w kolejce po kilka godzin, by móc na kilka minut zabrać głos, poddawanie pod głosowanie wniosków obarczonych wadami prawnymi - wbrew opinii prawników, skarbnika czy prezydenta miasta) – jest odrębnym zagadnieniem, którego w tym momencie nie chcemy rozwijać.

Nie mniej jednak roszczenie sobie prawa do jednoosobowego wypowiadania się w imieniu Rady Miasta, bez żadnej konsultacji z radnymi – jest przejawem nie tylko braku szacunku wobec pozostałych radnych, ale przede wszystkim wobec litery prawa, której Przewodniczący Rady Miasta powinien przestrzegać jako pierwszy. Idąc tokiem rozumowania pana Czernera – posiedzenia komisji i sesja Rady Miasta byłyby zbędne, gdyż przecież to on sam, jednoosobowo mógłby formułować stanowiska w imieniu całej Rady i decydować za nią we wszystkich sprawach.

Zwracamy się do Państwa – mediów oraz mieszkańców z informacją, iż mail, który przesłał wczoraj do Państwa radny Marian Czerner – NIE JEST STANOWISKIEM RADY MIASTA, 
a jedynie jego własną opinią, do której oczywiście ma prawo, ale jako osoba prywatna i jako pojedynczy radny.

Radne i Radni Rady Miasta Racibórz:

  • Leon Fiołka
  • Jarosław Łęski
  • Ludmiła Nowacka
  • Anna Ronin
  • Krystyna Klimaszewska
  • Zygmunt Kobylak
  • Magdalena Kusy
  • Zuzanna Tomaszewska
  • Anna Wacławczyk

Zapytaliśmy liderów dwóch klubów w Radzie Miasta Racibórz, którzy tworzą opozycyjną większość - "Razem dla Raciborza" i "Niezależni Michała Fity" czy podpisują się pod stanowiskiem rozesłanym przez szefa rady. Uzyskaliśmy takie potwierdzenie od Anny Szukalskiej, a w imieniu "Razem" skomentował to Mirosław Lenk (Henryk Mainusz szef klubu był nieosiągalny). - Przewodniczący Czerner mówi o stanowisku większości radnych i w ten sposób jest to zdanie reprezentatywne dla Rady Miasta Racibórz - podkreślił M. Lenk.Ludzie:

Anna Wacławczyk

Anna Wacławczyk

Radna Gminy Racibórz.