Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Służba ratowników górniczych przy COVID-19 będzie wliczona do emerytury?

15.04.2021 13:42 | 0 komentarzy | ska

– W marcu wyszłam z inicjatywą, że służbę naszych ratowników górniczych i sanitariuszy, którzy pomagali i wciąż pomagają w szpitalach w związku z COVID-19, traktować powinno się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią. Dziś w Sejmie jest już projekt ustawy, który to reguluje i nasi pracownicy nie będą musieli tych dni odrabiać – poinformowała Barbara Piontek, prezes JSW S.A

Służba ratowników górniczych przy COVID-19 będzie wliczona do emerytury?
Według zapowiedzi, ratownicy górniczy pełniący służbę w szpitalach covidowych nie będą musieli odrabiać tych dni pracy.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Służba ratowników górniczych przy COVID-19 będzie wliczona do emerytury?

- W związku z zasygnalizowanymi rozbieżnościami związanymi z odrabianiem dniówek przepracowanych w szpitalach śląskich przed odejściem na emeryturę pracowników JSW (ratowników i sanitariuszy) rekomenduję rozwiązanie problemu poprzez przyjęcie aktu na poziomie ministerialnym, który w jasny sposób określi, że praca ratowników i sanitariuszy oddelegowanych do szpitala w ramach walki z Covid-19 nie podlega tzw. odróbce – pisała prezes Piontek w piśmie z 12 marca 2021 r. do p. Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego.

W efekcie zapisy dotyczące pracy górników w szpitalach covidowych znalazły się w projekcie ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Projekt został 13 kwietnia skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. 

W projekcie ustawy dodano m.in. zapis, że „przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a lub art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 tej ustawy, którzy posiadają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z  COVID-19, traktuje się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią, pod warunkiem wykonywania tych prac w okresie oddelegowania”.

– To dla nas ważne, aby górnicy - ratownicy, którzy niosą pomoc wszystkim chorym i potrzebującym w regionie w tym trudnym czasie covidowym byli dostrzegani i doceniani. Dlatego o odrabianiu czasu pracy za tę służbę nie może być mowy. Cieszę się, że nasza inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana i jest realizowana – podkreśla prezes Barbara Piontek.