Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Kamienie przy drodze - czy legalne?

13.04.2021 13:40 | 6 komentarzy | art

Zdarza się, że właściciele nieruchomości sąsiadujących z drogą, ustawiają przy drodze różnego rodzaju kamienie lub paliki, które mają uniemożliwić użytkownikom drogi wjazd na nieruchomość. Jeśli są one ustawiane przy wąskich drogach, może to istotnie utrudnić ruch na drodze, np. podczas wymijania się pojazdów. Takie zabezpieczenia własnych posesji mogą być nielegalne. 

Kamienie przy drodze - czy legalne?
Jeśli takie zabezpieczenie posesji sąsiadującej z drogą zostało ułożone w pasie drogowym, to wówczas jest ono nielegalne.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Temat ten poruszony został na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Infrastruktury gminy Mszana. Mszańska radna Wioleta Szotek, zarazem sołtys Gogołowej, zwróciła uwagę na pojawiające się na poboczach dróg gminnych kamienie, ustawiane przez mieszkańców w celu uniemożliwienia wjazdu na pobocze mijającym się samochodom. - Czy jest to legalne, czy mieszkańcy mają prawo tak robić? - pytała Wioleta Szotek, zwracając uwagę, że może to być niebezpieczne dla użytkowników dróg, a ona ostatnio sama uszkodziła na takim kamieniu auto. Również inne radne - Ewa Wawrzyczny i Beata Wieszołek zauważyły, że problem taki na terenie gminy istnieje. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Dorota Rajszys wyjaśniła, że jeśli pobocze jest częścią pasa drogowego, to mieszkaniec nie ma prawa niczego na nim ustawiać. - W każdym przypadku uszkodzenia samochodu należy sprawdzić, gdzie przebiega granica pasa drogowego i ewentualnie dochodzić roszczeń od właściciela posesji - powiedziała kierownik Rajszys. 

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych „Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg” wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, ustalaną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi może skutkować wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty.