Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Co dalej z nieczynną pływalnią PWSZ?

20.04.2021 07:00 | 0 komentarzy | ma.w

Tematem zagospodarowania budynku krytej pływalni zajmuje się w uczelni specjalny zespół ds. przywrócenia jej funkcjonowania.

Co dalej z nieczynną pływalnią PWSZ?
Kryta pływalnia PWSZ w Raciborzu (zdjęcie archiwalne).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O tym jak postępują prace tego zespołu informował Senat PWSZ dyrektor administracyjny Jacek Pierzga. Wynika z nich, że dotychczasowy obiekt (zamknięty decyzją rektora jako obiekt zagrażający jego użytkownikom) należałoby zastąpić nowym, który dałby możliwość wykorzystania go również do innych celów dydaktycznych. Dyrektor wystąpił z prośbą do dyrektorów instytutów, aby włączyli się we wskazanie potrzeb, które można by uwzględnić przy planowaniu takiej budowy. W dyskusji na forum senackim dr Daniel Vogel zaznaczył, że w planie strategii uczelni na kolejne lata warto uwzględnić temat uzyskania środków na przywrócenie obiektu do użytkowania.

Ogromne nakłady finansowe

W tej sprawie wypowiedziała się również dr Ludmiła Nowacka, poza działalnością akademicką kierująca zespołem szkół sportowych w Raciborzu, w tym krytą pływalnią „ósemki”. – Wszelkie prace modernizacyjne budynku obecnej pływalni muszą być skonsultowane z nadzorem budowlanym, a przed podjęciem decyzji o remoncie warto zastanowić się nad pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, gdyż modernizacja takich obiektów sportowych, jak kryta pływalnia, wymaga ogromnego nakładu finansowego i często jest niewymierna w stosunku do faktycznego wykorzystania przez studentów – podkreśliła Nowacka.

Rozebrać i wybudować nową

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska–Moskwiak uważa, że przed podjęciem decyzji o rozbiórce starego i budowie nowego obiektu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę strategię rozwoju uczelni, jako cel nadrzędny przy obieraniu kierunku prac nad obiektem. – Obiekt krytej pływalni w obecnym stanie nie może funkcjonować z korzyścią dla PWSZ. Należy zatem rozpatrzyć możliwość rozbiórki tego obiektu oraz wybudowanie nowego, z dodatkowymi funkcjami nie tylko dla potrzeb dydaktycznych, ale również komercyjnych – przekazała członkom Senatu.

Rewitalizacją z dotacją

Prorektor ds. organizacji dr inż. Tomasz Czyszpak zaznaczył przy tej okazji, że łatwiej jest uzyskać środki zewnętrzne na rewitalizację starego obiektu, niż budowę nowego. Dlatego prowadzone są konsultacje mające na celu ustalenie faktycznych wymagań co do funkcjonalności obiektu krytej pływalni.

Zdaniem rektora uczelni dr Pawła Strózika dyskutowany projekt ma charakter długoterminowy i aktualnie pozostaje w fazie konsultacji dotyczących kierunku dalszych prac.

Ludzie:

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.