Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Nowa radna zapytała prezydenta Raciborza o sport w SP15

15.04.2021 12:00 | 0 komentarzy | ma.w

Justyna Poznakowska, która weszła do raciborskiej rady miasta w miejsce, które zwolnił tam Józef Galli (oboje należą do Niezależnych Michała Fity), skierowała do prezydenta Polowego swoją pierwszą interpelację.

Nowa radna zapytała prezydenta Raciborza o sport w SP15
Radna Justyna Poznakowska.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Premierowy zestaw pytań dotyczył SP15 i braku tam oddziału sportowego, choć byli uczniowie zainteresowani nauką w takiej klasie. Poznakowska twierdzi, że chętnych starczyłoby na dwa oddziały. Urzędnicy podali, że liczbę oddziałów sportowych w szkole zaplanował dyrektor w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Utworzono w ten sposób dwie klasy sportowe o profilu: pływanie i lekkoatletyka.

Dlaczego – mimo zainteresowania rodziców takim oddziałem – brak jest zgody na otwarcie go w nadchodzącym roku szkolnym? – spytała radna.

Prezydent Dariusz Polowy w odpowiedzi podparł się prawem oświatowym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego określa, iż oddział sportowy prowadzony jest w co najmniej trzech kolejnych latach szkolnych. – Na podstawie powyższego przepisu i prowadzonymi od lat analizami i obserwacjami w latach ubiegłych, jako organ prowadzący podjąłem decyzję już w roku poprzednim, że właściwym będzie prowadzanie oddziałów sportowych w cyklu edukacyjnym IV– VIII. Natomiast dla uczniów z klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych organ prowadzący przydziela dodatkowe godziny na organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej i pływania – przekazała głowa miasta.

Radna zwróciła uwagę, że w SP18 prowadzi się nabór do klasy ogólnosportowej. W magistracie zaprzeczono jakoby taki nabór się odbywał.

J. Poznakowską interesowała również kwestia konsultacji prowadzonych w sprawie prowadzenia klas ogólnorozwojowych w SP15. – Konsultacje związane z prowadzeniem oddziałów sportowych zarówno w Szkole Podstawowej Nr 15, jak i w każdej ze szkół prowadzone są przez naczelnika wydziału edukacji – Krzysztofa Żychskiego – na wniosek dyrektora jednostki oświatowej – podsumował D. Polowy.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza