Poniedziałek, 27 września 2021

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Spisali historię czyżowickiego sportu

04.04.2021 19:00 | 0 komentarzy | art

Ludowy Klub Sportowy Naprzód Czyżowice obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji dwóch społeczników – Jerzy Cichy i Piotr Pawlica – napisało książkę pt. „Historia czyżowickiego sportu”. – Pod skromnym tytułem kryje się znakomicie przygotowane i udokumentowane opracowanie, swoisty leksykon, który stanowi skarbnicę wiedzy o dziejach czyżowickiego sportu, a przede wszystkim o związanych z nim ludziach – ocenił w przedmowie do publikacji Daniel Jakubczyk, wójt gminy Gorzyce.

Spisali historię czyżowickiego sportu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

CZYŻOWICE Za publikacją stoi ogrom społecznej pracy jej autorów – obecnego prezesa Naprzodu Jerzego Cichego, oraz miłośnika lokalnej historii Piotra Pawlicy. Licząca ponad 270 kredowych stron formatu A4, oprawionych w twardą okładkę publikacja nie tylko okazale się prezentuje, ale przede wszystkim jest kopalnią wiedzy o czyżowickim klubie, założonym w okresie Plebiscytu Górnośląskiego jako Jedność Czyżowice. – Wtedy w Czyżowicach działały dwie partie: Narodowa Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna. Nazwa miała sygnalizować, że do klubu mogą należeć ludzie związani z obiema tymi partiami – wyjaśnia Jerzy Cichy. Dwa lata później podupadająca Jedność stała się Naprzodem, którego historia trwa do dziś.

Szukali informacji u mieszkańców i w archiwach

Do napisania książki jej autorzy przygotowywali się od 2017 r. W tym czasie odbyli nie tylko dziesiątki rozmów z mieszkańcami, ale odwiedzali też, w poszukiwaniu źródłowych informacji, różne archiwa. – Byliśmy w Archiwum Państwowym w Cieszynie, choć tam tych informacji aż tak wiele nie było. Ale już Archiwum Państwowe w Raciborzu okazało się prawdziwą kopalnią wiedzy. Wielu działaczy klubu było również działaczami społecznymi w sołectwie czy gminie. Stąd ich nazwiska w archiwum. Spędziliśmy w nim wiele czasu – mówi Piotr Pawlica. Autorzy sporo informacji pozyskali również z lokalnych gazet, skąd głównie pochodzą tabele wyników – najstarsza datowana na 1957 r. – Naprzód zajął wówczas 8. miejsce w rozgrywkach klasy B. Opisany został kolejno każdy sezon występów Naprzodu. Cennym źródłem informacji okazała się kronika spisana prawdopodobnie w latach 60-tych ubiegłego wieku przez Bolesława Rosmana, syna powstańca śląskiego. Rosman po wojnie był aktywnym działaczem klubu, spisał pierwsze lata historii Naprzodu. – To z jego kroniki wiemy najwięcej o działalności klubu w okresie międzywojennym – podkreśla Jerzy Cichy.

To książka czyżowian

Książka to przede wszystkim ogromna baza nazwisk ludzi w minionych stu latach związanych z czyżowickim klubem – nie tylko działaczy, ale również zawodników, z najstarszym z nich, urodzonym 3 grudnia 1902 r. Józefem Burkardem na czele. Nazwisk i dat urodzenia piłkarzy jest w tej książce kilkaset. – To są wszystko informacje uzyskane od mieszkańców Czyżowic, z którymi przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów – zaznacza Jerzy Cichy. – Bo ta książka, to książka czyżowian – dodaje Piotr Pawlica, podkreślając wkład mieszkańców Czyżowic w jej powstanie. To od nich pochodzi znakomita większość archiwalnych zdjęć zawodników, drużyn i obiektów sportowych. Unikalne są wspomnienia osób związanych z klubem – działaczy i sportowców, a także wspomnienia o osobach, których już nie ma – np. o Stanisławie Mikosie, działaczu i sponsorze klubu. Podczas uroczystości jubileuszowych Mikos doczeka się upamiętnienia – na klubowym budynku pojawi się tablica upamiętniająca jego osobę. Zostanie również patronem obiektu sportowego w Czyżowicach.

Sami napisali swoją historię

A wracając do publikacji, w której powstanie jej autorzy włożyli mnóstwo wysiłku i pracy, to została ona wydana w nakładzie 800 sztuk. Trafi do działaczy, zawodników, przyjaciół klubu. Stanie się cenną pamiątką, w której zachowana zostanie pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię Naprzodu. W myśl słów cytowanego w słowie wstępnym przez autorów publikacji marszałka Józefa Piłsudskiego: – Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za Was inni, i źle. Artur Marcisz


Obchody w czerwcu

Obchody jubileuszu 100-lecia LKS Naprzód Czyżowice zaplanowano na 26 – 27 czerwca tego roku. Ich program zostanie dopiero ustalony, a organizatorzy będą musieli wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia, związane z pandemią koronawirusa. Liczą, że ta do czerwca na tyle wygaśnie, że uda się zorganizować uroczyste obchody z udziałem mieszkańców. W każdym razie przygotowania do jubileuszu trwają już od zeszłego roku, a chyba najbardziej widocznym ich efektem są zmiany w budynku klubowym, w którym klub zrealizował gruntowny remont pomieszczeń, w tym również szatni, toalet, łazienek, w których wymieniono urządzenia sanitarne. Wszystkie pomieszczenia zostały na nowo odmalowane, dzięki czemu budynek wygląda w środku jak nowy. Wkrótce też jak nowy będzie wyglądał na zewnątrz, bowiem wykonana zostanie nowa elewacja. Ponadto planowane jest wykonanie nowego boiska do koszykówki, które powstanie w nieco innym miejscu niż to obecne. Plany są ambitne, ale zarazem i kosztowne. Dlatego klub zwraca się do swoich sympatyków i kibiców o wsparcie, które pozwoli zrealizować planowane zamierzenia.

Wpłat można dokonywać na rachunek w Banku Spółdzielczym w Gorzycach, nr konta: 95 8469 0009 002 2897 2000 0004