Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Wrota przeciwpowodziowe zostaną wymienione?

03.04.2021 07:00 | 2 komentarze | red

OLZA Wrota przeciwpowodziowe znajdujące się przy rzece Odrze przez wiele lat nie były w ogóle remontowane. Zdaniem PKP – poprzedniego właściciela obiektu – remont urządzeń przeciwpowodziowych i zajmowanie się nimi nie należało do ich zadań. Dzięki wielu staraniom sołtysa Olzy Józefa Sosneckiego, ówczesnej radnej sejmiku a obecnie senator Ewy Gawędy oraz wójta Daniela Jakubczyka, w 2019 roku udało się doprowadzić do przejęcia wrót przez PGW Wody Polskie.

Wrota przeciwpowodziowe zostaną wymienione?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W tym samym roku przeprowadzono ich remont, który polegał na uzupełnieniu ubytków w betonach i na naprawie prawych skrzydeł wrót. Zdaniem sołtysa zakres wykonanych prac wciąż jest jednak niewystarczający. Dlatego w minionych dniach odbyła się kolejna wizja w terenie, w której uczestniczyli: wójt gminy Daniel Jakubczyk, sołtys Olzy Józef Sosnecki, radna gminy Magdalena Sieńko, dyrektor biura senatorskiego Ewy Gawędy – Dominika Porwoł, naczelnik wydziału obywatelskiego, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego powiatu wodzisławskiego Grażyna Bała oraz główny specjalista Iwona Wajsman, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Marcin Nowak, kierownik nadzoru wodnego w Raciborzu Mirosław Marzec oraz Marek Szuścik z PWiK w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie wizji Mirosław Marzec przyznał, że jest to obiekt archaiczny i być może trzeba by tu założyć jakieś sterowanie oraz automatykę. Z kolei dyrektor Marcin Nowak zadeklarował przeprowadzenie ekspertyzy, aby ocenić faktyczny stan obiektu. Jej wynik zadecyduje o ewentualnej wymianie wrót na nowe. Podczas wizji poruszono również kwestię wyczyszczenia rowu, który porośnięty jest licznymi krzewami i drzewami, co powoduje znaczną niedrożność. Dyrektor Nowak poinformował, że część rowu, będąca ich własnością zostanie dokładnie oczyszczona. Większość rowu i skarpy należy jednak do PKP, a część znajduje się również we władaniu wojewody śląskiego. Oczyszczenie to będzie wymagało sporych nakładów finansowych. Senator Ewa Gawęda zadeklarowała pomoc i interwencję w PKP oraz u wojewody śląskiego.(red.)

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP