środa, 22 września 2021

imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

RSS

Rusza obowiązkowy spis powszechny. Warto się do niego przygotować

01.04.2021 19:00 | 5 komentarzy | art

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Spisie jest obowiązkowy.

Rusza obowiązkowy spis powszechny. Warto się do niego przygotować
Najprostrzym sposobem będzie wykonanie samospisu na stronie internetowej pod adresem spis.gov.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

KRAJ Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. i będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Formalnie spis ma potrwać do końca czerwca, ale ze względu na pandemię zostanie on prawdopodobnie wydłużony do końca września. – Rząd przyjął nowelizację ustawy o spisie, teraz jest ona procedowana w senacie. Potrzebny jeszcze będzie podpis prezydenta. Wówczas formalnie spis zostanie wydłużony do końca września – wyjaśnia Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego.

Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście (każdy będzie miał odpowiedni indentyfikator z numerem, który będzie można zweryfikować poprzez specjalną aplikację na stronie spis.gov.pl lub na infolinii), aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Znana jest już lista pytań, które znajdują się w kwestionariuszu. Będą pytania o dane osobowe, pytania o adres, o osoby mieszkające w mieszkaniu, o osoby przebywająca za granicę. Będzie również do wypełnienia kwestionariusz mieszkaniowy i osobowy. W tym pierwszym rachmistrz zapyta o to, ile pokoi mamy w mieszkaniu, jak dawno budynek został oddany do użytku oraz jakim paliwem jest ogrzewany nasz dom. Do tego wszystkie kwestie właścicielskie, doprowadzenie kanalizacji czy instalacji gazowej oraz liczba osób mieszkających pod danym adresem. W kwestionariuszu osobowym każdy z domowników będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące relacji rodzinnych, wykształcenia, wykonywanego zawodu, narodowości, wyznawanej religii czy migracji. Nie będzie pytań o nasz majątek. Spisu może dokonać jeden z domowników, który może spisać resztę domowników, musi jednak posiadać ich numery PESEL – może to zrobić zarówno w formie samospisu, jak i kiedy zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy. Za dzieci odpowiedzą ich opiekunowie.

– W przypadku odmowy spisania grozi kara. O tym jednak zawsze decyduje sąd – podkreśla Karolina Banaszek. Kara może wynieść do 5 tys. zł.

(art)