środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Z Wodzisławia Śl. do Radlina? Poradnia zmieni siedzibę

29.03.2021 07:00 | 31 komentarzy | juk

Pojawiła się propozycja przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się obecnie w Wodzisławiu Śl. do Radlina. Przed podjęciem decyzji zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania nowych pomieszczeń wraz z kosztorysem przedsięwzięcia.

Z Wodzisławia Śl. do Radlina? Poradnia zmieni siedzibę
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajdująca się obecnie przy ul. Mendego w Wodzisłąwiu Śl. zacznie działać w budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie od 1 stycznia 2022 roku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Od 2008 r. przy ul. Mendego w Wodzisławiu Śl. działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Trudności architektoniczne oraz stale rosnąca liczba osób korzystających z pomocy Poradni powodują, że funkcjonalność tej instytucji w tym miejscu stanęła pod znakiem zapytania. W efekcie planowane jest przeniesienie Poradni do innej lokalizacji. O sprawie rozmawiano podczas jednego z marcowych posiedzeń zarządu powiatu wodzisławskiego.

Bariery architektoniczne i funkcjonalne

W trakcie obrad członek zarządu Kornelia Newy przekazała, że, od chwili otwarcia Poradni sukcesywnie zwiększała ona swój zakres zadań, co wynikało ze zmieniających się koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale także z potrzeb środowiska szkolnego oraz rodzinnego. Systematycznie wzrastała też liczba klientów korzystających z pomocy specjalistycznej. – Poradnia jest placówką o specyficznym charakterze, jej działania odnoszą się do indywidualnych klientów oraz do grup osób i bardzo często mają charakter długoterminowy i wieloaspektowy – mówiła Kornelia Newy. Dodała, że w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Mendego oprócz Poradni znajduje się również Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. – Jednostki te funkcjonują na dwóch kondygnacjach, czyli na parterze i pierwszym piętrze, z wąskimi korytarzami i klatkami schodowymi oraz niewielkimi pomieszczeniami. Niewątpliwie w budynku występują poważne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością oraz dla rodziców z małymi dziećmi – zauważyła członkini zarządu. Podkreśliła, że zarówno trudności architektoniczne, jak i stale rosnąca liczba osób korzystających z pomocy Poradni powodują, że realizacja bieżących zadań statutowych i zleconych napotyka na trudności w zakresie funkcjonalności budynku, w którym mieści się obecna siedziba Poradni.

Z Wodzisławia Śl. do Radlina?

Kornelia Newy poinformowała w trakcie posiedzenia zarządu, że w trosce o lepsze warunki realizacji usług świadczonych w ramach dodatkowego zadania realizowanego przez Poradnię na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a powiatem wodzisławskim w zakresie utworzenia Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach rządowego programu „Za Życiem”, jego realizację przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie przy ul. Władysława Orkana. – Wobec powyższego proponuję przeniesienie całej Poradni do budynku przy ul. Orkana w Radlinie – mówiła. – Przeniesienie Poradni do nowej siedziby poszerzy ofertę placówki oraz umożliwi realizację większej liczby zajęć odpowiadających na potrzeby środowiska, które z powodu ograniczonej powierzchni nie mogły dotychczas być realizowane – argumentowała. Członkini zarządu zwróciła uwagę, że nieruchomość przy ul. Orkana spełnia warunki umożliwiające dostosowanie do potrzeb poradni, w tym likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych. Z kolei przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na organizację roku szkolnego w placówce.

Najpierw analizy

Zarząd powiatu w wyniku przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie zaakceptował propozycję zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. i zobowiązał wydział oświaty do podjęcia działań mających na celu przygotowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Orkana w Radlinie na potrzeby Poradni wraz z analizą kosztów związanych z tym przedsięwzięciem i harmonogramem planowanych działań. Zarząd postanowił jednocześnie, że ostateczną decyzję w tej sprawie, poprzez przedstawienie stosownego projektu uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego, podejmie po przeanalizowaniu kosztorysu i proponowanej koncepcji przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do nowej lokalizacji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to planuje się, że Poradnia zacznie działać w nowym miejscu od 1 stycznia 2022 r.

(juk)