Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

Lasy mogą pomóc w walce o czyste powietrze

09.03.2021 12:55 | 0 komentarzy | acz

Z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, pod patronatem honorowym Michała Wosia – byłego Ministra Środowiska odbyła się pierwsza edycja EkoForum Samorządów.

Lasy mogą pomóc w walce o czyste powietrze
Ze względu na panujące obostrzenia samorządowcy połączyli się zdalnie na platformie do wideokonferencji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ze względu na panujące obostrzenia samorządowcy połączyli się zdalnie. Wśród tematów podniesionych przez prelegentów były m.in. rola lasów w redukcji CO2 czy rozwój znaczenia ekologii w nowoczesnym biznesie. W Nadleśnictwie Rybnik „na żywo” obecni byli: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka – pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józef Kubica oraz wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa. Zdalnie w Ekoforum Samorządów wziął udział wiceprezes PGNiG Grupa Kapitałowa Arkadiusz Sekściński. Do wypracowania wspólnych kierunków przeciwdziałania smogowi i niskiej emisji oraz poprawienie jakości powietrza, zaproszeni zostali samorządowcy z zachodniego subregionu województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Wiceminister Siarka podkreślił, że lasy, jako najbardziej złożone ekosystemy lądowe, są postrzegane w polityce krajowej oraz międzynarodowej jako największe pochłaniacze CO2. - Rola lasów w pełnieniu wielu funkcji produkcyjnych, środowiskowych i społecznych jest nie do przecenienia. Ten narodowy skarb, będący równocześnie najbardziej ekologiczną częścią gospodarki, rezerwuarem bioróżnorodności oraz dziedzictwem narodowym, odpowiednio gospodarowanym i przekazywanym z pokolenia na pokolenie, stał się podstawowym elementem strategii i polityki klimatycznej wdrażanej w skali globalnej – zaznaczył. Jak dodał, Polska podkreśla znaczenie lasów w ochronie klimatu z uwzględnieniem zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to równoważenie wszystkich funkcji lasu. - Jednym z obecnie realizowanych zadań w obszarze polityki klimatycznej jest wypełnianie przez Polskę zobowiązań określonych w rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, zwanego rozporządzeniem LULUCF – wyjaśnił.

Na podstawie legislacji unijnej oraz wynikającego z niej polskiego Planu Rozliczeń dla Leśnictwa przyjętego na lata 2021-2025, Polska jest zobowiązana pochłonąć -28 400 000 t ekwiwalentu CO2/ rok. Wartość ta zwana „Poziomem Referencyjnym dla Lasów” została wyliczona w toku prac instytucji krajowych oraz zaakceptowana przez Komisję Europejską. Zobowiązanie to jest obecnie wypełniane przez polskie lasy. Obecnie trwają prace nad zmianami rozporządzenia LULUCF wynikające z przyjęcia przez Unię Europejską wyższego celu redukcji emisji na 2030 r., tj. o co najmniej o 55%, a także wyznaczonego celu neutralności klimatycznej UE do roku 2050. Polska analizuje możliwości dostosowania polskiego leśnictwa do wypełniania przyszłych zobowiązań wynikających z możliwych zmian w sektorze LULUCF, również na tle obecnie rewidowanego całego pakietu klimatycznego dla UE.

Po pierwszym EkoForum Samorządów Minister Michał Woś wierzy, że to początek dobrej współpracy na rzecz czystego powietrza - Jestem przekonany, że nie po raz ostatni spotykamy się w tym gronie, aby poruszyć temat problemu jakości powietrza i jego poprawy w naszym regionie. Uważam, że stale musimy podejmować działania zmierzające ku poprawieniu jakości naszego powietrza. Tego typu inicjatywy są katalizatorami działań, niezbędnych dla podjęcia skutecznej walki o czyste powietrze na Śląsku i mam nadziej. – skomentował pierwszą edycję EkoForum Minister Woś.

Rola Lasów Państwowych w walce o czyste powietrze jest niepodważalna, jak podkreślał dyrektor RDLP w Katowicach Józef Kubica – Wymiana pokoleniowa drzewostanów pozwala, oprócz pozyskiwania najbardziej ekologicznego surowca jakim jest drewno, zwiększać bilans tlenowy. Stare drzewostany, których jest coraz więcej w naszej dyrekcji, już nie są tak efektywne w oczyszczaniu powietrza. Wieloletnie działania leśników pozwalają jednak na sukcesywną wymianę pokoleń, tak by nasze przyszłe pokolenia, mogły korzystać z tego wielkiego daru, jakim są lasy i z czystego powietrza, które dzięki nim mamy - podkreślił dyrektor Kubica.

Ludzie:

Michał Woś

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości