Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Krzyżanowice muszą walczyć z depopulacją. Postulaty radnego Huptasia

05.03.2021 12:30 | 5 komentarzy | mad
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021 12:48

Oliwer Huptaś, radny opozycyjny z Krzyżanowic chciał w trakcie sesji przedstawić temat dotyczący propozycji rozwoju demograficznego. Do głosu jednak nie został dopuszczony, bo jak tłumaczył przewodniczący rady Brunon Chrzibek, najpierw z tematem sam się musi zapoznać, a później sprawa może być procedowana. – Ograniczane są nasze prawa – nie zgadzał się z decyzją inny radny, kolega klubowy radnego Huptasia. – Mówienie o tym, że my jesteśmy w jakiś sposób ograniczani, jest nie w porządku – odparł z kolei rajca z komitetu wójta.

Krzyżanowice muszą walczyć z depopulacją. Postulaty radnego Huptasia
Przewodniczący rady Brunon Chrzibek, radny Oliwer Huptaś.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Świątynia demokracji

Głos chciała zabrać jeszcze radna opozycyjna Barbara Szymczyna, ale nie została dopuszczona do głosu przez przewodniczącego. – Ja myślę, że jest to bezpodstawne. Mamy wyjaśnienie pana radcy prawnego, stanowisko autora propozycji oraz moje, jako przewodniczącego rady. Proponuję zamknąć dyskusję i oczekuję na państwa propozycję złożenia tego tutaj na biurko – powiedział.

Stanowisko przewodniczącego spotkało się z reakcją radnego Huptasia, który wydał swoje oświadczenie. W mowie nie zgadzał się ze stanowiskiem Brunona Chrzibka, który nie udzielił głosu radnej. – Stanowczo protestuję – nawoływał. – Ja myślałem, że zostając wybieranym na radnego, będę w lokalnej świątyni demokracji. Demokracja ma to do siebie, że wysłuchuje się uwag innych, nawet jak się ich nie podziela – stwierdził. – Pracujemy na sesji w reżimie sanitarnym w związku z ograniczeniami związanymi z SARS-CoV-2 i ja, jako przewodniczący rady jestem zobowiązany do takiego prowadzenia sesji, żeby była ona w miarę szybka przeprowadzona i pozwalała organom gminy na dalszą pracę – odpowiadał przewodniczący Chrzibek.

Dawid Machecki


Co proponują radni?

Co radni z Klubu Radnych Mieszkańców Gminy Krzyżanowice napisali w prezentacji? W materiałach, które otrzymaliśmy (podobnie jak pozostali goście na obradach) radni zwracają uwagę na problem zmniejszania się liczby mieszkańców gminy – w 2018 roku gminę zamieszkiwało 11095 osób, 2019 r. – 11031, zaś w 2020 r. – 10959. – W przeciągu 9 – 10 lat ubędzie nas o tyle, ile mieszka we wsi Bieńkowice – szacują rajcy, wskazując na ubytek około 1 tys. mieszkańców. Receptą radnych na odmianę tego trendu są: nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną na preferencyjnych warunkach, jednocześnie decydując się na częściowy zwrot kosztów zakupu tych nieruchomości (w zależności czasu zameldowania oraz liczby osób zamieszkującą daną nieruchomość). W ocenie rajców na ten cel powinno zostać przeznaczonych 10 ha, średnio po 1 ha na sołectwo. W prezentacji założyli, że każdą nieruchomość mogłoby zamieszkać od 1 do 5 osób, co dałoby od 100 do 500 nowych mieszkańców.

Prezentacja radnych

*Co konkretnie zapisane jest w paragrafach, do których nawiązał przewodniczący? Oto zapis ze statutu gminy Krzyżanowice.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu osobom uczestniczącym w sesji, zaproszonym gościom oraz osobom spośród publiczności po uprzednim zgłoszeniu się ich do dyskusji, według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 18. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może zwrócić uwagę Radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, określonego w porządku obrad, wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady, po wcześniejszym upomnieniu Radnego może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

Ludzie:

Barbara Szymczyna

Barbara Szymczyna

Radna gminy Krzyżanowice

Brunon Chrzibek

Brunon Chrzibek

Przewodniczący rady gminy Krzyżanowice

Hubert Fichna

Hubert Fichna

Radny gminy Krzyżanowice

Małgorzata Janda

Małgorzata Janda

Radna gminy Krzyżanowice

Oliwer Huptaś

Oliwer Huptaś

Radny gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor

Roman Kaczor

Radny gminy Krzyżanowice