Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

W Krzanowicach błędnie naliczali diety radnych

04.03.2021 18:30 | 1 komentarz | mad

Krzanowiccy radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Jak tłumaczył na sesji burmistrz Andrzej Strzedulla, jej przedłożenie do głosowania, jest spowodowane potrzebą dostosowania dokumentu do obowiązujących przepisów.

W Krzanowicach błędnie naliczali diety radnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od 2017 roku radni Krzanowic dietę mieli ustaloną na podstawie minimalnego wynagrodzenia i wysokości procentowych. To było błędem, bo powinna być określona na podstawie kwoty bazowej wynikającej z ustawy budżetowej i procentowych udziałów. – Nowe wysokości zostały odniesione do wskaźnika bazowego. Kwotowo te diety się nie zmieniły, są na poziomie 2020 roku – mówił podczas obrad burmistrz Strzedulla.

Jeśli chodzi o zwrot kosztów podróży służbowych, to w uchwale odwołano się do rozporządzenia ministra infrastruktury. Tam stawki są takie same jak we wcześniejszej uchwale radnych. O jakich stawkach mowa? Dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł, dla motocykla – 0,2302 zł natomiast dla motoroweru – 0,1382 zł.

(mad)


Na jakie diety mogą więc liczyć radni?

• Przewodniczący – 50 proc. półtorakrotności kwoty bazowej (1342 zł)

• Wiceprzewodniczący – 34 proc. półtorakrotności kwoty bazowej (913 zł)

• Przewodniczący komisji rewizyjnej – 24,5 proc półtorakrotności kwoty bazowej (658 zł)

• Członkowie komisji rewizyjnej – 22,5% półtorakrotności kwoty bazowej (604 zł)

• Przewodniczący pozostałych komisji – 21,5% półtorakrotności kwoty bazowej (557 zł)

• Szeregowi radni – 19,5% półtorakrotności kwoty bazowej (523 zł)

Kwota bazowa: 1 789,42 zł (półtorakrotność – 2684,13 zł)

Diety zaokrąglane są do pełnego złotego.

Co ważne, w przypadku zbiegu uprawnień do pobierania diet z dwóch lub więcej tytułów, radnemu przysługuje tylko jedna, wyższa dieta. Stawki mogą ulec zmniejszeniu o 10% jej wartości w przypadku każdej nieobecności na posiedzeniu komisji i o 10% w przypadku każdej nieobecności na sesji rady miejskiej.


Czy, aby na pewno stawki są takie same?

Burmistrz powiedział, że kwotowo diety radnych się nie zmieniły w porównaniu do 2020 r. Czy aby na pewno? Należy wskazać, że wynagrodzenie minimalne w 2020 r. wynosiło 2.600,00 zł oraz wcześniej procentowy udział prezentował się na wyższym poziomie. Oto stawki:

• Przewodniczący – 52 proc. minimalnego wynagrodzenia (1352 zł)

• Wiceprzewodniczący – 35 proc. minimalnego wynagrodzenia (910 zł)

• Członkowie komisji rewizyjnej – 23 proc. minimalnego wynagrodzenia (598 zł)

• Szeregowi radni – 20 proc. minimalnego wynagrodzenia (520 zł)

• Dodatek dla przewodniczących komisji – 2 proc. minimalnego wynagrodzenia (52 zł)

Wówczas diety mogły być obniżone o 50 proc. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.