Wtorek, 20 kwietnia 2021

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

Zmniejszają zatrudnienie w administracji

02.03.2021 07:00 | 3 komentarze | juk

Domaro, czyli wodzisławska spółka zarządzająca nieruchomościami komunalnymi może się pochwalić osiągniętym za zeszłe lata dodatnim wynikiem finansowym. Ogranicza jednak zatrudnienie w administracji.

Zmniejszają zatrudnienie w administracji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. W trakcie ostatniego lutowego posiedzenia komisji budżetu wodzisławskiej rady była przedstawiona informacja o kondycji finansowej miejskiej spółki Domaro. Zarządza ona przede wszystkim nieruchomościami i budynkami gminnymi oraz Strefą Płatnego Parkowania. Przypomnijmy, że powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej z końcem grudnia 2015 r.

Skutki koronawirusa

Jak relacjonowała podczas obrad prezes Domaro Barbara Chrobok, na zeszłoroczne zadania spółka poniosła koszty zgodnie z przyznaną przez miasto rekompensatą, która wyniosła: za zadania zarządzania nieruchomościami prawie 4 239 844 zł, na zadania remontowo-inwestycyjne 909 627 zł. – Wstępne rozliczenie wskazuje, że spółka zakończyła rok z wynikiem dodatnim – mówiła. Zauważyła, że w minionym roku spółka odnotowała niekorzystne skutki w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyły one poboru opłat parkingowych, a także opłat z tytułu najmu lokali użytkowych. – Będziemy nadal monitorować potencjalny wpływ zagrożenia i podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla spółki – zapewniła Barbara Chrobok. Dodała, że do połowy kwietnia zostanie przedstawione ostateczne rozliczenie wyniku finansowego spółki po jego zatwierdzeniu przez radę nadzorczą oraz zgromadzenie wspólników.

Redukcja etatów

Za 2019 r. Domaro osiągnęło wynik finansowy dodatni na poziomie 496 866 zł. 252 986 zł z tej sumy zostało przeznaczone na spłatę straty poniesionej w latach ubiegłych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej. 243 879 zł przeznaczono z kolei na kapitał zapasowy spółki. Radna Krystyna Warcok zauważyła spadek wydatków związanych z wynagrodzeniami w 2019 r. Dwa lata temu było to nieco ponad 3 mln zł, a w zeszłym roku już prawie 2,9 mln zł. – Z powodu podwyższenia najniższej krajowej konieczne były regulacje płacowe. Nie jesteśmy w stanie utrzymać stanu zatrudnienia na takim poziomie jak jeszcze kilka lat temu – wyjaśniała Barbara Chrobok. – W tym roku również planujemy ograniczyć zatrudnienie – dodała. Poinformowała radnych, że obecnie spółka zatrudnia 54 pracowników. Od jej powstania stan zatrudnienia zmniejszył się o około 15 osób. – Ograniczenia zatrudnienia dotyczą głównie administracji. Jeśli sytuacja będzie wymagała dalszej redukcji, będziemy zmuszenie ograniczać jeszcze bardziej obsługę – zapowiedziała.(juk)