Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Zmiany w systemie parkingowym poprzedzi wykonanie ważnej analizy

01.03.2021 07:00 | 2 komentarze | juk

Wodzisławscy radni są niezadowoleni z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i miejskich parkingów. W efekcie zaproponowali zmiany, które mają uprościć system. Jaki jest aktualny stan rozpatrywania tego tematu przez urzędników?

Zmiany w systemie parkingowym poprzedzi wykonanie ważnej analizy
Zasady mają być proste i jasne, a przede wszystkim korzystne dla mieszkańców. Taki jest cel radnych, którzy chcą zmian funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i miejskich parkingów w Wodzisławiu Śl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. Od lat Strefa Płatnego Parkowania (SPP) i miejskie parkingi w centrum Wodzisławia Śl. są obiektem skarg mieszkańców niezadowolonych ze skomplikowanych zasad parkowania. W zeszłym roku radni złożyli na ręce prezydenta stanowisko z dziewięcioma wnioskami i propozycjami, które miałyby uprościć i ujednolicić system parkowania na terenie miasta. Jeden z radnych postanowił dopytać urzędników, jakie decyzje w tym temacie zostały podjęte.

Propozycje radnych

Przypomnijmy, że radni w złożonym dokumencie postulowali, aby m.in.: SPP i miejskie parkingi miały tego samego zarządcę, jednolity system funkcjonowania i wzajemnie honorowane były na nich zakupione bilety, abonamenty i identyfikatory; powinien zostać zlikwidowany podział na podstrefy A i B, w zamian powinna zostać ustalona jedna stawka opłaty dla wszystkich miejsc i dla każdej rozpoczętej godziny w Strefie oraz na parkingach miejskich. Ponadto rajcy chcą, aby została wprowadzona możliwość pobrania darmowego biletu na parkowanie co najmniej do 15 minut. Z kolei osoby, które przekroczyły opłacony czas parkowania, powinny mieć możliwość dopłacenia brakującej sumy do 3 dni bez dodatkowych opłat. Jak zauważa radny Łukasz Chrząszcz, sprawa zmian systemu parkowania jest istotna dla zwiększenia fluktuacji osób parkujących w centrum miasta jak i ułatwienia w parkowaniu dla mieszkańców Wodzisławia Śl. Biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od zgłoszenia wniosków, zapytał wodzisławskich urzędników, na jakim etapie jest rozpatrzenie zaproponowanych w zeszłym roku rozwiązań.

Najpierw analiza, potem zmiany

Radny Chrząszcz otrzymał już pisemną odpowiedź na swoje zapytanie. Udzieliła mu ją naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Katarzyna Banek. Ja przypomina w piśmie, radni w październiku zeszłego roku zaproszeni byli do udziału w spotkaniu online z firmą, która wykonuje analizy parkingowe, na podstawie materiałów ruchowych potrzebnych do sparametryzowania i oceny pracy parkingów, w tym również dotyczące SPP. „Wydział gospodarki komunalnej niejednokrotnie wskazywał na potrzebę zlecenia opracowania analizy parkingowej odnoszącej się przede wszystkim do ścisłego centrum miasta oraz zabudowy wielolokalowej. Wydział złożył w tym zakresie propozycję do projektu budżetu na 2021 r., która nie została przyjęta” zauważa w odpowiedzi naczelnik Banek. Dodaje, że aktualnie wydział złożył wniosek o uwzględnienie opracowania w ramach wolnych środków. Jego koszt to 100 tys. zł. Odpowiednia zmiana w projekcie budżetu będzie głosowana przez radę w trakcie lutowej sesji. Jak zauważa Katarzyna Banek, dopiero po opracowaniu analizy będzie istniała możliwość wprowadzenia zmian w systemie parkingowym.(juk)