Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Z Wodzisławia ludzie chcą się wyprowadzać. Zobacz wyniki ANKIETY!

19.02.2021 14:30 | 75 komentarzy | MK

Aż 57,2% czytelników, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniu dotyczącym jakości życia na terenie Wodzisławia, chciałoby się przeprowadzić poza Wodzisław - oto wyniki ankiety przeprowadzonej na portalu Nowiny.pl w ramach akcji Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Ankietowani uważają, że Wodzisław to miasto bez charakteru.

Z Wodzisławia ludzie chcą się wyprowadzać. Zobacz wyniki ANKIETY!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka na terenie swojej gminy 47,3% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie - „zdecydowanie tak” (12,1%) lub „raczej tak” (35,2%). Prawie połowa, bo 49,5% odpowiedzi było negatywnych – „zdecydowanie nie” (24,2%) i raczej nie” (25,3%). Odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 3,3% ankietowanych. Dla porównania w skali ogólnopolskiej na to pytanie pozytywnie odpowiedziało 63,1% badanych.

Na pytanie „Czy chciałaby się Pan(i) przeprowadzić poza gminę, 39,6% odpowiedziało negatywnie – „zdecydowanie nie” - 15,4%, „raczej nie” - 24,2%.  Aż 57,2% badanych odpowiedziało na to pytanie pozytywnie. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 18,7% badanych, „raczej tak” - 38,5%. Odpowiedzi „Trudno powiedzieć” udzieliło 3,3% ankietowanych.  W skali ogólnopolskiej większość badanych odpowiadała na to pytanie negatywnie - 53,6% to odpowiedzi „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”.

 

Wodzisławianie widzą konieczność wzmocnienia gospodarczego miasta. Na pytanie „Z zaproponowanych możliwych kierunków rozwoju gminy” najczęściej zaznaczali odpowiedź „Silna gospodarka – polityka zachęcająca do prowadzenia działalności gospodarczej”. Ponadto dla wodzisławian ważna jest „Atrakcyjna oferta spędzania czasu – parki rozrywki, boiska, baseny, ścieżki rowerowe” oraz „Gmina sprawna i funkcjonalna z szybki i sprawnym transportem  zbiorowym, dogodnym połączeniem z sąsiednimi miastami i gminami, dostępem do internetu i sprawną obsługą mieszkańców w urzędzie”.

 

Czytelnicy pytani o pierwsze skojarzenie, które przychodzi im do głowy, kiedy myślą o Wodzisławiu najczęściej odpowiadali „Gmina bez charakteru” - to około 55% odpowiedzi. Około 15% czytelników zaznaczyło odpowiedź „Spokojna, bezpieczna gmina”.

Wśród ankietowanych przeważali mężczyźni, którzy stanowili 54,9% odpowiadających na pytania. Przeważała grupa wiekowa 30-49 lat – to aż 61,5% ankietowanych.

 

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji."