Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Chcemy pracy i nowych dróg. Kochamy naszą małą ojczyznę. Publikujemy wyniki ANKIETY!

19.02.2021 14:00 | 2 komentarze | MK

Z ankiety, którą wypełniali ostatnio Czytelnicy portalu nowiny.pl, dotyczącej jakości życia na terenie Raciborza wynika, że są mocno przywiązani do ziemi raciborskiej i nie chcą stąd wyjeżdżać. Oczekują od miejscowych włodarzy pracy na rzecz powstania tu silnej gospodarki i rozwoju infrastruktury drogowej.

Chcemy pracy i nowych dróg. Kochamy naszą małą ojczyznę. Publikujemy wyniki ANKIETY!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ankietowani są zadowoleni, że mieszkają w swojej gminie na terenie powiatu raciborskiego  - zdecydowanie tak kliknęło - 24% internautów, a raczej tak - 50% z nich. Tylko 10% jest zdecydowanych na przeprowadzkę, 15% mogłoby to zrobić. Ponad 60% ankietowanych ma zamiar w przyszłości zostać w obecnym miejscu zamieszkania.

Praca i przyroda

Aż 96% zapytanych interesuje się sprawami lokalnymi, z czego 64% „zdecydowanie tak”. Wybór powiatu raciborskiego na miejsce zamieszkania podyktowany był przede wszystkim znalezieniem miejsca pracy, a w dalszej kolejności  bezpieczeństwem i bliskością rodziny oraz znajomych. Istotne cechy to także cena nieruchomości i walory przyrodnicze.

75% biorących udział w badaniu opinii identyfikuje się z miejscowością, w której mieszka.

Jeśli chodzi o ocenę obszarów funkcjonowania gminy to źle oceniana jest komunikacja zbiorowa, a przeciętnie - samochodowa. Usługi medyczne też mają niskie notowania wśród ankietowanych. Za przeciętne uznano bezpieczeństwo socjalne, ale już bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym - oceniono dobrze.

Stan środowiska według respondentów jest raczej dobry. Podobnie wskazywano w ocenie możliwości spędzania czasu wolnego. Przy ocenie rynku pracy najwięcej było przeciętnych oraz złych ocen. Wysokie noty zebrała lokalna oświata. Podobne wskazania uzyskała administracja publiczna.

Gospodarka najważniejsza

Które kierunki rozwoju lokalne władze powinny rozważać jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju danej gminy w powiecie raciborskim?

Tu wyraźnie góruje silna gospodarka. Po niej wskazywano atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego (parki rozrywki, boiska, baseny czy ścieżki rowerowe). Trzeci wynik uzyskało wskazanie gminy sprawnej i funkcjonalnej (transport zbiorowy, dostęp do internetu) Tuż za podium  uplasowała się jeszcze nowoczesna edukacja. Najsłabiej wypadło tu stawianie przez lokalny samorząd na turystykę.

Jakie inwestycje należy wspierać w pierwszej kolejności? Respondenci podkreślają, że najbardziej leży im na sercu stan dróg i chodników oraz rozwój ścieżek rowerowych. Zaraz za tymi kierunkami działań podano parkingi i miejsca postojowe. Najsłabsze notowania wśród ankietowanych miały świetlice komunalne.

Bez charakteru, ale bezpiecznie

Ponad połowa zapytanych o pierwsze skojarzenie ze swoją małą ojczyzną uważa, że ich gmina nie ma charakteru, a niewielu mniej uważa ją za spokojną i bezpieczną. Kilkunastu internautów użyło określenia „nowoczesna gmina z szansą na szybki rozwój”.

62% z odpowiadających na nowiny.pl stanowili mężczyźni. Ponad połowa z ankietowanych określiła swój wiek pomiędzy 30 a 49 lat.

 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.