Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Basen wyremontują kompletnie. Choć były uwagi

20.02.2021 19:00 | 1 komentarz | art

Gmina Mszana rozszerzy zakres remontu Krytej Pływalni w Połomi. Dodatkowo wyremontowana zostanie niecka basenu, czego wcześniej nie planowano. Pomysł wywołał pewne kontrowersje. Padł zarzut, że wykonawca dotychczasowych robót budowlanych uszkodził w czasie prac nieckę, a gmina chce ją naprawić z publicznych pieniędzy. Urząd gminy odpowiada, że to nieprawda.

Basen wyremontują kompletnie. Choć były uwagi
Remont Krytej Pływalni w Połomi trwa. Obiekt będzie jak nowy. Cały.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

MSZANA Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Mszanie, która odbyła się 4 lutego, radni zdecydowali o dołożeniu w budżecie na 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu modernizacji dużej niecki basenowej na Krytej Pływalni w Połomi. Na zadanie to zaplanowano w budżecie 350 tys. zł. Przypomnijmy, że remont całego obiektu trwa od ubiegłego roku i jest on nastawionym na termomodernizację i rekuperację budynku. W ramach tych prac nie został jednak uwzględniony remont dużej niecki basenu. Teraz włodarze gminy uznali jednak, że warto wykonać to zadanie, dopóki pływalnia i tak jest zamknięta.

Uwagi radnego

Zanim radni podjęli uchwałę o przekazaniu środków pieniężnych na dodatkowe zadanie, odbyła się na ten temat długa dyskusja. Bo choć pomysł został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji, to jeden z radnych miał wątpliwości. Radny Piotr Kuczera powiedział, że radni dostali przed posiedzeniem komisji za mało czasu na to, by zapoznać się z materiałami. Jak mówił, dotarły one do nich na kilka godzin przed posiedzeniem komisji a ponadto, jego zdaniem, materiały był niepełne, bo zabrakło m.in. kosztorysu dodatkowych robót budowlanych i ekspertyz. Zwrócił ponadto uwagę, że remont niecki basenowej nie był wcześniej brany pod uwagę. – Kiedy podjęto decyzję w tej sprawie? – pytał radny Kuczera.

Błażej Tatarczyk, zastępca wójta gminy Mszana wyjaśnił, że decyzja o remoncie niecki zapadła dwa tygodnie temu. A nie została ona uwzględniona wcześniej, bo gmina znając kosztorys prac związanych z szeroko zakrojoną termomodernizacją obiektu, nie chciała remontu niecki basenowej dokładać do zadania. – Teraz uznaliśmy, że jej wyremontowanie będzie zasadne ekonomicznie. Oczywiście mogliśmy to wliczyć wcześniej, ale nie chcieliśmy podejmować pochopnych decyzji nie wiedząc, czy ten remont naprawdę będzie konieczny – powiedział Tatarczyk. Urzędnicy obawiali się, że termomodernizacja basenu połączona z remontem niecki, może okazać się zbyt kosztowna. I tak po przetargu okazało się, że na samą termomodernizację gmina wyda więcej niż zaplanowali urzędnicy – plan opiewał na 2 mln 950 tys. zł, zaś najtańsza złożona w przetargu oferta i wybrana w lipcu 2020 r. opiewała na 3 mln 550 tys. zł. – W trakcie termomodernizacji uznaliśmy jednak, że zasadne jest wykonanie remontu niecki właśnie teraz, a nie później, żeby po raz drugi nie zamykać basenu. Mieszkańcy podeszliby do tego krytycznie – powiedział Mirosław Szymanek, wójt gminy Mszana.

Czy to firma budowlana uszkodziła nieckę?

Głos w sprawie zabrał również mieszkaniec gminy Jarosław Wala, radny poprzedniej kadencji. Zarzucił radnym, że nie widzieli niecki basenowej, a mimo to chcą zdecydować o przeznaczeniu pieniędzy na remont. – Czy któryś z radnych na basenie był obejrzeć stan tej niecki? Jak ją oceniliście, skoro ona jest cała przykryta materiałami budowlanymi, których w niecce nie powinno być? – pytał Wala. Na to niektórzy radni odpowiedzieli mu, że widzieli nieckę, kiedy basen jeszcze był czynny.

Jarosław Wala zaznaczył, że nie sprzeciwia się remontowi niecki, ale zadanie to powinna przynajmniej współfinansować firma, która wykonuje termomodernizację basenu. Jego zdaniem, wykonawca robót budowlanych przyczynił się do uszkodzenia niecki m.in. składując w niej materiały budowlane. Padło pytanie skąd Wala o tym wie, skoro basen jest obecnie placem budowy i osoby postronne nie mają tam wstępu? Ten odpowiedział, że uszkodzenia widział na zdjęciach. Nie powiedział skąd miał zdjęcia. Natomiast wcześniej radny Kuczera przyznał, że dostał się na teren basenu i wykonał zdjęcia niecki.

To posłuży użytkownikom basenu

Na uwagi Kuczery i Wali odpowiedział Marek Małek, urzędnik zajmujący się w Urzędzie Gminy inwestycjami, prowadzący z ramienia gminy nadzór inwestorski nad inwestycją. Przypomniał, że obiekt ma swoje lata i w czasie prac wychodzi konieczność dodatkowych robót, również w niecce, która od wielu miesięcy nie jest wypełniona wodą, co przekłada się na jej stan. Przyznał też, że gmina nie miała kosztorysu zadania, ale zrobiła rozeznanie rynkowe, które jest bardziej miarodajne. Bo kosztorysy to jedno, a oczekiwania finansowe wykonawców to zupełnie inna sprawa, na co wskazuje choćby przebieg przetargu na termomodernizację basenu. – Do przetargu kosztorys będzie gotowy, podobnie jak wszystkie inne niezbędne dokumenty. Ja naprawdę nie chcę remontować tej niecki dla siebie. Chcemy to zrobić dla mieszkańców. Jak radni zdecydują, że tego nie robimy, to będę miał po prostu mniej roboty. Ale uważam, że tę nieckę trzeba wyremontować – powiedział Marek Małek. Odniósł się też do sprawy rzekomych uszkodzeń niecki, za które ma być odpowiedzialna firma budowlana, zajmująca się termomodernizacją obiektu. Zapewnił, że wbrew twierdzeniom Wali, firma niczego nie zniszczyła. – Krawędzie niecki owszem zostały uszkodzone. Ale stało się to przy odkuwaniu i zrywaniu posadzek wokół niecki. To akurat było nie do uniknięcia. Jeśli gmina nie zdecyduje się na remont niecki, to wykonawca po prostu te uszkodzone krawędzie naprawi bez dodatkowych kosztów. Ale sama niecka pozostanie niewyremontowana – wyjaśnił Małek.

Co by powiedzieli mieszkańcy?

Zdaniem radnego Romana Goika, niewyobrażalnym by było, żeby po remoncie basenu mieszkańcy przyszli na obiekt i zobaczyli, że wszystko jest nowe, ale akurat niecka pozostała stara. – Więc dobrze, że ta niecka zostanie wyremontowana, bo przypuszczam, że większości mieszkańców pozostawienie starej niecki by się nie podobało i byłoby to szeroko przez nich komentowane – powiedział Goik.

Ostatecznie 14 radnych zagłosowało za przeznaczeniem pieniędzy na remont niecki. 1 był przeciwny. Remont dużej niecki będzie osobnym zadaniem, na które zostanie ogłoszony odrębny przetarg i podpisana nowa umowa. Planuje się, aby basen został otwarty od 1 czerwca. Ostatecznie całkowity koszt termomodernizacji wraz z remontem niecki ma się zamknąć w kwocie 3,9 mln zł. Gmina na realizację zadania pozyskała 700 tys. zł środków unijnych przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.(art)

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika