Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Patrol

Uczniowie stworzą plakat dla rybnickiej policji

17.02.2021 11:08 | 0 komentarzy | acz

Startuje konkurs “Nie bój się mówić o przemocy - szukaj pomocy”, którego celem jest stworzenie plakatu dotyczącego przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół ds. Przemocy Ośrodka Pomocy w Rybniku.

Uczniowie stworzą plakat dla rybnickiej policji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na istniejący problem przemocy, jak również ukazanie tego zjawiska z ich punktu widzenia oraz zainicjowanie artystycznej refleksji, wyszczególnienie instytucji pomocowych oraz dotarcie do ofiar i sprawców przemocy z informacją o nowych narzędziach, w które została wyposażona policja. Są to uprawnienia dotyczące możliwości wydania przez funkcjonariuszy policji wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w termie do dnia 15 marca 2021 roku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Plakat musi być wykonany dowolną techniką, w formacie minimum A3 na płytach CD/DVD i w formie papierowej. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową, a następnie wykorzystane w działaniach profilaktycznych policji.