Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Drastyczna podwyżka opłat za śmieci w Krzanowicach

17.02.2021 07:00 | 11 komentarzy | mad

Krzanowiccy radni uchwalili nowe stawki za śmieci, które będą obowiązywały od marca. Zmiany jednak mocno obciążą domowe budżety, choć można koszty częściowo zmniejszyć, decydując się na kompostowanie bioodpadów. W samorządzie zdecydowano się również na częściowe wykluczenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych, czyli m.in. sklepów i firm, które miały pogłębiać problem ze wzrostem kosztów systemu gospodarowania odpadami.

Drastyczna podwyżka opłat za śmieci w Krzanowicach
Burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, po pierwszym przetargu ogłoszonym przez gminę, zdecydowano się na jego unieważnienie. Powód? Oferent, czyli Remondis – firma, która od lat obsługuje gminę, zdaniem urzędników zażądała za dużo. Oferta opiewała na kwotę prawie 1 mln 924 tys. złotych. Gmina natomiast planowała przeznaczyć nieco ponad 1 mln 605 tys. złotych. Różnica wynosiła prawie 320 tys. złotych, którą finalnie odczuliby mieszkańcy w swoich domowych budżetach. Przepisy prawa pozwalają na czas rozpisania nowego przetargu i wyłonienia oferenta, zlecenie usługi firmie, która do tej pory je świadczyła. I w ten sposób do lutego nadal usługi wypełnia Remondis w stawkach uchwalonych przed rokiem.

Radni, mimo, że jeszcze oferenta nie wyłoniono po drugim przetargu, zdecydowali się na ustalenie stawek, które będą obowiązywały od marca. Te, jak tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla, urząd zaproponował po analizie cenowej po pierwszym przetargu. Choć w tle pojawia się możliwość, że jeśli oferta wyłoniona w przetargu będzie przekraczała oszacowane przez urzędników koszty, to i tak może dojść do podniesienia stawek za śmieci.

Spora podwyżka

Według uchwały, na ostatniej sesji rady miejskiej kwota za odbiór śmieci, podobnie jak do tej pory, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną posesję. I tak od marca za odpady komunalne mieszkaniec zapłaci 34,00 zł złotych (było 27 zł), to w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje sam. W momencie gdy zamieszkuje ich dwóch cena na osobę wyniesie 33,50 zł (26,50 zł), trzech 32,50 zł (25,50 zł), czterech 31,50 zł (24,50 zł) i pięciu lub więcej mieszkańców 30,50 zł (23,50 zł).

Ustalono również stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. To trzykrotność opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących daną posesję. Dla przykładu: 102 zł miesięcznie będzie uiszczał mieszkaniec, w sytuacji, kiedy nieruchomość zamieszkuje sam.

O ponad 100 zł mniej wpływu

Urząd po pierwszym przetargu zdecydował się (co poparli uchwałą radni) na zmodyfikowanie systemu gospodarki odpadami, w dużej mierze wyłączając z niego nieruchomości niezamieszkałe. Powodem, jak tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla, jest sytuacja, że po zmianach ustawowych maksymalna stawka za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywa rzeczywistych kosztów odbioru odpadów z tych nieruchomości. – Te limity są o wiele niższe, niż te stawki, które na terenie gminy Krzanowice obowiązywały. Dla porównania, w 2020 roku od właścicieli wszystkich nieruchomości niezamieszkałych kwota, która rocznie wpłynęła do budżetu gminy to prawie 150 tys. złotych. A po nowych stawkach – od 1 stycznia, ta kwota, jeśliby wszyscy opłaty wnieśli, wynosiłaby 48 tys. zł, a ilość odpadów by się nie zmniejszyła – wylicza burmistrz. W konsekwencji różnicę pokrywaliby inni płatnicy systemu, czyli mieszkańcy gminy.

W efekcie po tych zmianach, oprócz posesji zamieszkałych, gmina będzie odbierała również śmieci tam, gdzie prowadzone są takie działalności jak: oświatowa, przeciwpożarowa, administracji publicznej, kulturalna, opiekuńczo-lecznicza oraz cmentarze. Wyłączone zostały natomiast wszystkie inne nieruchomości niezamieszkałe, m.in. firmy i sklepy.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Jan Długosz

Jan Długosz

Przewodniczący radny miejskiej w Krzanowicach, sołtys Moravi