Czwartek, 4 marca 2021

imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława

RSS

Ekologicznie w rybnickiej Hossie

15.02.2021 07:18 | 0 komentarzy | acz

Miejska spółka "Hossa" dba o ekologię. Termomodernizacje budynków, wymiana źródeł ciepła, gospodarka odpadami czy ekologiczna biurowość, to tylko niektóre z prowadzonych przez nią ekodziałań.

Ekologicznie w rybnickiej Hossie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podstawowe zadania spółki to w tej chwili prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku. Od dziesięciu lat Spółka prowadzi obsługę rybnickich wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo zarządza Hotelem "Arena" oraz Działem Rekultywacji, zajmującym się rozbiórką i niwelacją hałdy pogórniczej w Rybniku-Niewiadomiu.

- „Hossa”, od 2011 do 2020 roku przeprowadziła termomodernizację 102 zarządzanych przez nią budynków wielorodzinnych na terenie Rybnika. W planach na 2021 rok mamy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych kolejnych siedmiu budynków – mówi Jarosław Sikora, prezes spółki „Hossa”.- Ponadto 39 budynków wspólnot mieszkaniowych podłączonych zostało do centralnego systemu ogrzewania, które objęło łącznie 662 lokale mieszkaniowe. Jako zarządca nieruchomości mamy też doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych – dodaje.

Co ważne, poza działaniami na rzecz stricte czystego powietrza, spółka „Hossa” na co dzień wykazuje się dbałością o środowisko skrupulatnie segregując odpady oraz prowadząc ekologiczną biurowość: korzysta z ekologicznych źródeł ciepła, energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia oraz systemów pozwalających ograniczyć zużycie wody. Drukowane są tylko niezbędne dokumenty.

Składowisko odpadów z racji składowania odpadów pochodzenia komunalnego jest „bioreaktorem”, w którym zachodzą procesy beztlenowego rozkładu odpadów tj. transformacja mikrobiologiczna materii organicznej znajdującej się w złożu do form prostych, zmineralizowanych, które nie podlegają już dalszemu rozkładowi.Produktem ubocznym tych procesów jest powstawanie gazów takich jak dwutlenek węgla oraz metan. Są to gazy cieplarniane, z tym że potencjał cieplarniany metanu jest 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla. Emisja tego gazu do atmosfery nie jest wskazana w dobie globalnego ocieplenia klimatu.

- Podejmując działania proekologiczne wraz z inwestorem zewnętrznym na składowisku odpadów w Rybniku wybudowaliśmy i uruchomiliśmy elektrownię biogazową, która wykorzystuje metan zawarty w biogazie składowiskowym do produkcji energii elektrycznej – mówi J. Sikora. - Dzięki temu oprócz osiągnięcia celu ekologicznego w postaci ochrony atmosfery osiągnęliśmy korzyść ekonomiczną w postaci produkcji energii elektrycznej. Szacunkowa emisja metanu pochodzącego ze składowiska odpadów do atmosfery w 2019 roku wyniosła 261 ton - dodaje.