Piątek, 24 września 2021

imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana

RSS

Los książnicy w rękach raciborskich włodarzy

15.02.2021 07:00 | 0 komentarzy | ma.w

Henryk Siedlaczek, zasiadający w sejmiku śląskim samorządowiec z Platformy Obywatelskiej, uzyskał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie przyszłości raciborskiej filii biblioteki pedagogicznej.

Los książnicy w rękach raciborskich włodarzy
Radny Sejmiku Śląskiego Henryk Siedlaczek.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, że filia działająca przy PWSZ Racibórz, ale nie należąca do jej struktur, jest zagrożona. W Katowicach szukają oszczędności i rozważają cięcia nakładów na biblioteki w terenie. Raciborska placówka podlega pod książnicę w Rybniku, pracują tu 4 osoby, siedziby użycza szkoła wyższa. Tematem zainteresowała się oprócz Siedlaczka także senator z PiS Ewa Gawęda, aktywność w tej sprawie podjął także radny powiatowy Franciszek Marcol. Były poseł, mieszkaniec Rud, napisał interpelację i odpowiedzią na nią podzielił się z Nowinami. Odpowiedzi tej udzieliła pani wicemarszałek Beata Białowąs. Na początek podkreśliła, że mowa jest o ewentualnej reorganizacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Raciborzu.

Proponowany plan działań związany z racjonalizacją filii pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, został wstępnie poddany pod rozwagę zarządowi województwa. Na chwilę obecną nie podjęto żadnych wiążących decyzji, mających na celu likwidację danej jednostki. Planując wstępnie reorganizację sieci bibliotek pedagogicznych oprócz wskaźników ekonomicznych bierzemy pod uwagę inne czynniki, rzutujące na efektywność filii, jak liczba czytelników i osób odwiedzających, liczba wypożyczeń oraz koszt wypożyczenia jednej książki – poinformowała Białowąs.

Urząd marszałkowski prowadzi obecnie dialog z przedstawicielami związków zawodowych, a także jednostkami samorządu terytorialnego.

Wystąpiliśmy do starosty raciborskiego, prezydenta miasta i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii związanej z ewentualnym przejęciem filii w Raciborzu wraz z księgozbiorem – nadmieniła B. Białowąs.

Pani wicemarszałek podkreśla, że samorząd chce uniknąć redukcji zatrudnienia. Przeprowadzona wraz z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku analiza stanu zatrudnienia wykazała, że planowane działania nie pociągną za sobą zwolnień bibliotekarzy. Mogą oni zostać przeniesieni do siedziby głównej biblioteki oraz innych wojewódzkich jednostek oświatowych zlokalizowanych w Raciborzu.

Chcę zapewnić, że ostateczna decyzja w sprawie reorganizacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, a także pozostałych sprawami związanymi bibliotek, będzie poparta głęboką analizą, uwzględniającą argumenty za i przeciw reorganizacji – podkreśliła pani marszałek.

Biblioteka pedagogiczna służy studentom, dokształcającym się nauczycielom, a także doktorantom.

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP

Franciszek Marcol

Franciszek Marcol

Radny Powiatu Raciborskiego.

Henryk Siedlaczek

Henryk Siedlaczek

Były poseł na Sejm RP, obecnie radny sejmiku śląskiego.