Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Urząd Miasta w Rydułtowach dostosowany do osób niepełnosprawnych

05.02.2021 13:04 | 1 komentarz | AgaKa

Komunikacja w Urzędzie Miasta w Rydułtowach odtąd powinna znacząco się poprawić. Kierunkowskazy, mapy czy tablice informacyjne mają pomóc wszystkim interesantom, również tym niepełnosprawnym, bo i dla nich w urzędzie zamontowano odpowiednie udogodnienia.

Urząd Miasta w Rydułtowach dostosowany do osób niepełnosprawnych
Koniec z komunikacyjnym chaosem w Urzędzie Miasta w Rydułtowach?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Urzędzie Miasta Rydułtowy system informacji wizualnej składa się z czterech poziomów:

  • pierwszym - system zewnętrzny,
  • drugim - tablice znajdujące się w holach przy wejściach głównych z mapą informacyjną na temat pięter i poziomów,
  • trzecim - tablice oznaczające piętra,
  • czwartym – oznaczenia (tablice przydrzwiowe) znajdujące się bezpośrednio przy komórkach Urzędu Miasta.

Tablice zostały umieszczone na odpowiedniej wysokości ze względu na dostępność zarówno dla osób poruszających się na wózkach, jak i osób pełnosprawnych. W systemie informacji wizualnej przewidziano również teksty tłoczone napisami alfabetem Braille’a, uwzględniające dostępność dla osób niedowidzących.

Osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych mogą w urzędzie skorzystać z systemów wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną pozwala osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie było by możliwe. Odbiornikiem nadawanego sygnału jest aparat słuchowy z cewką indukcyjną. Są w nie wyposażone:

  • Sekretariat Burmistrza Miasta
  • Kasa
  • Kancelaria - Biuro Obsługi Mieszkańca
  • Stanowisko Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Aby korzystać z pętli indukcyjnych wystarczy przełączyć aparat słuchowy na program cewki „T”. Jeśli nie wiesz czy Twój aparat słuchowy lub implant ma tę funkcję aktywną zgłoś się do swojego protetyka słuchu.

Zastosowane w projekcie elementy i rozwiązania uwzględniają przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.