Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Trwa nabór kandydatów na dyrektora MDK w Raciborzu

02.02.2021 11:13 | 0 komentarzy | żet

28 lutego upływa termin powierzenia funkcji dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszce-Busuleanu-Jaksik. Dlatego też jeszcze w styczniu Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił konkurs na dyrektora placówki.

Trwa nabór kandydatów na dyrektora MDK w Raciborzu
Obecna dyrektor MDK w Raciborzu Agnieszka Busuleanu-Jaksik.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od kandydatów wymaga się m.in. przygotowania pedagogicznego, wykształcenia wyższego, studiów lub kursu z zakresu zarządzania oświatą. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która posiada wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy (w tym dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do 5 lutego 2021 r. do godz. 14.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz (lub w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu) z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - nie otwierać".