Niedziela, 26 września 2021

imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza

RSS

Rafako ma nowego prezesa. Mariusza Zawiszę zastąpił Radosław Domagalski-Łabędzki

23.01.2021 07:41 | 1 komentarz | żet

Zmiany w zarządzie spółki, która jest największym pracodawcą w Raciborzu. Kim jest nowym prezes Rafako?

Rafako ma nowego prezesa. Mariusza Zawiszę zastąpił Radosław Domagalski-Łabędzki
Nowy prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podziękowania za restrukturyzację

22 stycznia Rada Nadzorcza Rafako odwołała wiceprezes Ewę Porzucek. Następnie rezygnację złożył prezes Mariusz Zawisza. - Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Mariusza Zawiszę jest odwołanie w dniu 22 stycznia 2021 roku wiceprezesa zarządu ds. finansowych, co w jego ocenie, negatywnie wpływa na możliwość prowadzenia spraw spółki - informuje Rafako. Do zarządu Rafako delegowano również Macieja Stańczuka - członka Rady Nadzorczej.

- W imieniu Rady Nadzorczej Spółki chciałabym podziękować Panu Mariuszowi Zawiszy za podjęcie się trudnego zadania związanego z procesem restrukturyzacji Spółki i doprowadzenie z sukcesem do zawarcia układu z wierzycielami. To był bardzo ważny etap, pozwalający przejść do kolejnego kroku - pozyskania inwestora dla RAFAKO – powiedział Piotr Zimmerman, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafako S.A.

Zarząd po zmianach

Rada Nadzorcza zdecydowała się powierzyć stanowisko prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu. Aktualnie skład zarządu Rafako przedstawia się następująco:

  • Radosław Domagalski-Łabędzki - prezes zarządu
  • Jarosław Pietrzyk - wiceprezes zarządu
  • Maciej Stańczuk - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

- Dokonane zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego, bardzo istotnego etapu realizacji procesu dotyczącego pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki. To w najbliższym okresie priorytetowy proces, którego realizacja, we współpracy z dotychczasowym największym akcjonariuszem Rafako i wybranym wspólnym doradcą, jest kluczowa dla przyszłości Rafako - poinformowało Rafako.

Maciej Stańczuk ma odpowiadać m.in. za proces pozyskania inwestora dla Rafako, który przejmie od upadłego PBG S.A. pakiet 33% akcji raciborskiej spółki. - Przed nami duże wyzwanie, ale zrobimy wszystko, aby Spółka o takim potencjale i doświadczeniach na polskim rynku energetycznym, współpracująca z blisko 800 podwykonawcami i dostawcami, z czego 88% stanowią polskie przedsiębiorstwa, powróciła, przy wsparciu nowego inwestora, do dynamicznego rozwoju. Strategiczny inwestor powinien nie tylko zastąpić dotychczasowych akcjonariuszy, ale też dokapitalizować RAFAKO. Jesteśmy zdeterminowani, by proces pozyskiwania inwestora istotnie zdynamizować i wierzymy jego powodzenie. – powiedział Maciej Stańczuk, członek Zarządu Rafako.

Kto jest kim?

Przypomnijmy, Mariusz Zawisza był prezesem Rafako od sierpnia 2020 roku. W przeszłości kierował m.in. PGNiG S.A.

Radosław Domagalski-Łąbędzki w latach 2016-2018 był prezesem KGHM Polska Miedź S.A., a w latach 2018-2020 członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W latach 2015-2016 był wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2016-2020 zasiadał w radach nadzorczych Tauronu, PGE EJ 1 i Cenzin S.A. Do zarządu Rafako powołano go w kwietniu 2020 r. Jako wiceprezes odpowiadał przede wszystkim za zakończenie projektu Jaworzno.

Maciej Stańczuk w przeszłości pełnił między innymi funkcję Prezesa WestLB Banku Polska, przekształconego później w Bank Rozwoju Przedsiębiorczości. Wchodząc w skład Global Energy Group WestLB, był współtwórcą strategii ekspansji banku w sektorze energetycznym w Europie i prowadził procesy finansowania dużych inwestycji w energetyce w kraju i za granicą. Był także prezesem zarządu Polimex S.A., gdzie przeprowadził skuteczną restrukturyzację spółki.

Rafako w kryzysie

Rafako przeżywa obecnie poważne trudności natury finansowej, które dodatkowo pogłębia konflikt z niektórymi spółkami Skarbu Państwa. Latem zeszłego roku zapadła decyzja o przeprowadzeniu w firmie zwolnień grupowych, a jesienią zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie restrukturyzacyjne, które doprowadziło m.in. do zawarcia układu z wierzycielami.

Przeciwko układowi opowiedziała się część spółek Skarbu Państwa, m.in. Gaz-System. Ta ostatnia spółka wypowiedziała również umowy, które podpisała z Rafako na budowę tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowę gazociągu Goleniów-Płoty, naliczając jednocześnie kilkadziesiąt milionów złotych z tytułu kar umownych oraz żądając wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy oraz zwrotu zaliczek. Dodajmy, że zaawansowanie budowy tłoczni wynosiło około 85 proc., natomiast budowa gazociągu była ukończona w 99 proc. (informacje pozyskane w Rafako).

Pozytywem ostatnich tygodni było zatwierdzenie przez sąd układu z wierzycielami. Uprawomocnienie się tego orzeczenia pozwoliłoby Rafako na powrót do działalności biznesowej. Zachodzi jednak obawa, że spółki Skarbu Państwa, które głosowały przeciwko układowi, będą próbowały odwoływać się od postanowienia sądu. Zainteresowała się tym m.in. Ewa Gawęda, która podjęła senacką interwencję w obronie Rafako.

Do premiera, ministrów, parlamentarzystów, marszałka województwa śląskiego, wojewody, prezydenta Raciborza i starosty napisali również związkowcy, prosząc o wsparcie firmy w trudnym czasie.

Zobacz również:

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP