Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Radni i sołtysi zarobią więcej

23.01.2021 07:00 | 4 komentarze | mad

Nowy rok przyniósł wyższe stawki dla radnych gminy Kornowac oraz sołtysów poszczególnych wsi. Na ile od 2021 roku mogą liczyć lokalni działacze?

Radni i sołtysi zarobią więcej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rok wcześniej radni dokonali zmiany stawek diet, choć tylko częściowo. Wówczas podniesiono stawkę sołtysom* z 300 złotych do 500 złotych. Od 2021 roku szefowie poszczególnych wiosek mogą liczyć na dodatkowe 100 złotych. Choć stawka może ulec obniżeniu o 25 proc. jej wartości za każdą nieobecność na sesji rady gminy oraz 25 proc. na każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, jeśli na posiedzenie danej komisji sołtys został zaproszony. Z prostego rachunku wynika więc, że jedna absencja przynosi obniżkę diety o 150 zł.

Podczas ostatniej zmiany dokonano również podwyższenia diet radnych. Ostatnia uchwała w tej sprawie była podejmowana w 2012 roku.

Diety oblicza się na podstawie kwoty bazowej i procentowych udziałów. Najwięcej zyskał przewodniczący rady Marian Zimermann, bo z 55 proc. kwoty bazowej jego miesięczna dieta skoczyła do 70 proc. Dieta wiceprzewodniczącego Grzegorza Bauerka z 35% o 5 punktów procentowych. Podobnie jak i przewodniczących komisji, choć ich stawkę podniesiono z 30 proc., do 35 proc.**. Szeregowi radni mogą liczyć natomiast na 14 procent (było 10 procent) kwoty bazowej za udział w sesji i 9 procent (było 7 procent) za obecność komisji. Podobne jak przy wcześniejszych uchwałach rajcy mogą uszczuplić swoją dietę. Po 50 procent za absencję na posiedzeniu rady gminy bądź komisji.

(mad)

*Sołtysami poszczególnych wiosek są: Klaudia Maciaszek (Kornowac), Alfred Kocjan (Kobyla), Anita Dąbrowska (Łańce), Bronisław Panic (Rzuchów) i Eugeniusz Kura (Pogrzebień).

**Przy radzie pracuje pięć komisji, a ich przewodniczącymi są: Sławomir Knura (rewizyjna), Henryk Gaszka (skarg, wniosków i petycji), Jacek Kuźmiński (rozwoju i budżetu), Katarzyna Siedlaczek (oświaty, kultury i zdrowia) i Bronisław Panic (rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska).


Ile pieniędzy otrzymają radni?

  • Przewodniczący – 70 proc. kwoty bazowej (1 252 zł)
  • Wiceprzewodniczący – 40 proc. kwoty bazowej (715 zł)
  • Przewodniczący komisji – 35 proc. kwoty bazowej (626 zł)
  • Radny za udział w sesji – 14 proc. kwoty bazowej (250 zł)
  • Radny za udział w komisji – 9 proc. kwoty bazowej (161 zł)
  • Kwota bazowa: 1 789,42 zł

Diety zaokrąglane są w dół do pełnego złotego.