Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Ulga za kompostownik. Sprawdź, jak z niej skorzystać

20.01.2021 20:30 | 4 komentarze | ż

Rada Miasta Racibórz uchwaliła wysokość ulgi, zgodnie z projektem przedstawionym przez Prezydenta Miasta, na kwotę 2 zł od osoby na miesiąc. Z ulgi mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

Ulga za kompostownik. Sprawdź, jak z niej skorzystać
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu, należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi. W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady zielone oraz kuchenne nie będą odbierane z takich posesji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały natomiast określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. Zgodnie z przywołanym Regulaminem, kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

źródło: UM Racibórz, oprac. ż