środa, 19 maja 2021

imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

RSS

Ogromne zainteresowanie wymianą kotłów

21.01.2021 07:00 | 4 komentarze | art

Duże zainteresowanie gminnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2021 w gminie Mszana. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła rozpoczął się 11 stycznia. W ciągu tygodnia taką chęć zadeklarowało ponad 170 osób. Nabór trwa do 22 stycznia. Gmina wstępnie deklaruje zrealizowanie 100 wniosków, choć nie wyklucza zwiększenia puli środków. O przyznaniu dotacji nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zostanie przeprowadzone losowanie.

Ogromne zainteresowanie wymianą kotłów
Ostatnie losowanie dotacji w Mszanie przeprowadzono 12 maja 2020 roku. Wówczas ze 109 złożonych wniosków wylosowano 100, które uzyskały pierwszeństwo w realizacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

MSZANA Nabór jest skierowany do osób zamierzających zrealizować inwestycję w roku 2021. Jak zaznacza Urząd Gminy w Mszanie, złożenie wniosku jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w programie i koniecznością wykonania zadania w 2021 roku.

Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych- nie więcej niż 5 tys. zł na zakup i montaż kotła węglowego lub na pelet oraz w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 5 tys. zł na zakup i montaż kotła gazowego.

Wnioski należy złożyć w terminie od 11 do 22 stycznia, do godz. 14.00. Wniosek można złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Mszana, drogą elektroniczną – w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowalnym i liczyć będzie się data wpływu do Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, w tym przypadku liczyć będzie się data wpływu do Urzędu.

Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta tut. Urzędu oraz ze strony internetowej Gminy Mszana. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 475-97-59 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

Jak mówi nam Mirosław Szymanek, wójt gminy Mszana, w tym roku gmina zamierza przeznaczyć na wymianę kotłów 500 tys. zł. To oznacza, że zrealizowanych zostanie 100 wniosków o dotacje. Tymczasem 13 stycznia, a więc dwa dni po ogłoszeniu naboru, mieszkańcy gminy złożyli już 120 wniosków, a 18 stycznia były to już 172 wnioski. Dla porównania, w ubiegłym roku złożono w sumie 109 wniosków.