Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Już 120 mieszkańców gminy Mszana chce w tym roku wymienić kocioł. Po dwóch dniach naboru...

13.01.2021 13:41 | 11 komentarzy | art

Duże zainteresowanie gminnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2021 w gminie Mszana. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła rozpoczął się raptem dwa dni temu, a już taką chęć zadeklarowało 120 osób. Nabór trwa do 22 stycznia. Gmina wstępnie deklaruje zrealizowanie 100 wniosków, choć nie wyklucza zwiększenia puli środków. O przyznaniu dotacji nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zostanie przeprowadzone losowanie. 

Już 120 mieszkańców gminy Mszana chce w tym roku wymienić kocioł. Po dwóch dniach naboru...
Ostatnie losowanie dotacji w Mszanie przeprowadzono 12 maja 2020 r. Wówczas ze 109 złożonych wniosków wylosowano 100, które uzyskały pierwszeństwo w realizacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nabór, który rozpoczął się 11 stycznia, jest skierowany do osób zamierzających zrealizować inwestycję w roku 2021. Jak zaznacza Urząd Gminy w Mszanie, złożenie wniosku jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w programie i koniecznością wykonania zadania w 2021 roku.

Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych- nie więcej niż 5 tys. zł na zakup i montaż kotła węglowego lub na pelet oraz w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 5 tys. zł na zakup i montaż kotła gazowego.

Wnioski należy złożyć w terminie od 11  do 22 stycznia, do godz. 14.00. Wniosek można złożyć:
- osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Mszana,
- drogą elektroniczną, opatrzony podpisem kwalifikowalnym, w tym przypadku liczyć będzie się data wpływu do Urzędu,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, w tym przypadku liczyć będzie się data wpływu do Urzędu.

Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta tut. Urzędu oraz ze strony internetowej Gminy Mszana. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 475-97-59 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

Jak mówi nam Mirosław Szymanek, wójt gminy Mszana, w tym roku gmina zamierza przeznaczyć na wymianę kotłów 500 tys. zł. To oznacza, że zrealizowanych zostanie 100 wniosków o dotacje. Tymczasem 13 stycznia, a więc dwa dni po ogłoszeniu naboru, mieszkańcy gminy złożyli już 120 wniosków. W kolejnych dniach będzie ich przybywać. 

Ze złożonych wniosków w drodze losowania ustalona zostanie kolejność przyznawanych dotacji. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju losowanie odbywać się będzie on-line 27 stycznia o godz. 13.00. Relację z losowania mieszkańcy będą mogli obserwować na stronie Gminy Mszana: mszana.ug.gov.pl w odnośniku: „Transmisja Sesji Rady Gminy”.

Niewykluczone jednak, że gmina zdecyduje się na zwiększenie puli środków przeznaczonych na dotacje. - Zobaczymy, ile tych wniosków będzie na koniec naboru, a więc 22 stycznia. Wtedy będziemy się zastanawiać, czy ewentualnie nie zwiększyć puli pieniędzy - mówi wójt Mirosław Szymanek

Duże zainteresowanie wymianą kotłów może być spowodowane zbliżającym się terminem obligatoryjnej wymiany tzw. kopciuchów. Termin ten upływa 31 grudnia 2021 r. dla kotłów nieklasowych starszych niż 10 lat.