Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

W Pszowie ruszyła rekrutacja do przedszkoli

11.01.2021 10:47 | 0 komentarzy | AgaKa

Wnioski o przyjęcie wraz z załącznikami można składać w wybranym przedszkolu do 29 stycznia. Następnie dokumentację zweryfikuje komisja rekrutacyjna, która 19 lutego poda listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek. Następnie rodzice do 26 lutego muszą potwierdzić wybór danej jednostki.

W Pszowie ruszyła rekrutacja do przedszkoli
5 marca zostaną podane do publicznej wiadomości ostateczne listy przyjętych do przedszkoli
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedszkole nr 1 (ul. Juranda 1)

Wykwalifikowana kadra wspiera wszechstronny rozwój dzieci zapewniając rodzinną atmosferę. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe np. z rytmiki i j. angielskiego. Dzieci uczestniczą w wycieczkach, festynach i uroczystościach. Biorą udział w zajęciach na lodowisku i boisku Orlik. W przedszkolu można skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy.

Strona internetowa przedszkola 

Przedszkole nr 2 im. Pszowskich Krasnali (os. J. Tytki 1)

W placówce dzieci uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach dostosowanych do ich wieku. Zajęcia prowadzone są m.in. metodą projektu, z nauką kodowania wprowadzającą dzieci w świat technologii cyfrowych, programowania, rozwijające kreatywność maluchów. Zajęcia dodatkowe z rytmiki, j. angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup porannych (6.00-17.00) i jedna popołudniowa (14.00-19.00).

Strona internetowa przedszkola 

Przedszkole nr 3 (ul. W. Andersa 16)

Przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości. Przedszkole promuje działania twórcze i przywiązanie do tradycji oraz kultury naszej małej ojczyzny. Przedszkole jest czynne od 5.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonuje pięć grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Strona internetowa przedszkola 

Przedszkole nr 4 (ul. O. Kolberga 27)

Placówka została w 2020 r. wyodrębniona z Przedszkola nr 3. Oddziały rozmieszczone są w dwóch budynkach w Krzyżkowicach: przy szkole oraz obok boiska sportowego. Dzieci pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowywane są do edukacji szkolnej. Organizowane są wycieczki, festyny i okolicznościowe wydarzenia.