Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Powiat z budżetem

06.01.2021 07:00 | 1 komentarz | art

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwaliła budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2021 r. Radni byli dość zgodni w ocenie projektu uchwały budżetowej.

Powiat z budżetem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Projekt planu finansowego powiatu na nadchodzący rok przedstawił i omówił starosta Leszek Bizoń, który wskazał na krótko- i długoterminowe niebezpieczeństwa dla finansów samorządu. Mówił m.in. o zmniejszających się wpływach z podatku, wzroście wydatków bieżących spowodowanym m.in. podwyżką płacy minimalnej oraz podwyżkami wynagrodzeń niektórych grup zawodowych, a także niewystarczającym finansowaniu przez budżet państwa zadań zlecanych powiatowi, np. w zakresie oświaty czy administracji rządowej.

W takich warunkach planowane dochody powiatu w 2021 r. mają wynieść około 182,8 mln zł, a wydatki – 190,4 mln zł. Przewidywany jest zatem deficyt w kwocie 7,6 mln zł. Udało się jednak zaplanować dość wysoki, jak na powiaty, poziom wydatków inwestycyjnych. Wyniosą one 20,5 mln zł i w ponad połowie będą finansowane ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne.

Tak przygotowany projekt planu finansowego powiatu spotkał się z dość powszechną akceptacją rady, niezależnie od barw politycznych poszczególnych radnych. W wyniku głosowania powiatowi radni przyjęli budżet 24 głosami „za" przy „2" wstrzymujących się" i jednej radnej nieobecnej. – Doceniam, że kwestia budżetu, który jest podstawą całej gospodarki finansowej powiatu, została przez wszystkich radnych potraktowana bardzo odpowiedzialnie. Dowodem jest zarówno wynik głosowania rady, jak i fakt, że przez cały proces uchwalania budżetu na komisjach czy na sesji nie zgłoszono do niego żadnych uwag czy wniosków – podkreśla starosta Leszek Bizoń.

(art)

Ludzie:

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski