środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Segregacja obowiązuje każdego

04.01.2021 13:23 | 1 komentarz | AgaKa

Od 1 stycznia 2021 r. nie ma możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybierając podwyższoną stawkę opłaty i brak segregacji. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas.

Segregacja obowiązuje każdego
Segregacja odpadów komunalnych to nie kwestia wyboru, ale obowiązek wynikający z ustawy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy:

  1. odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach z podziałem na odpowiednie frakcje, tj. na:  papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz pozostałe po segregacji, czyli tzw. niesegregowane (zmieszane),
  2. odpady, które nie wymagają pojemników do ich gromadzenia, zbierane są odrębnie i selektywnie w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym przez właściciela nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, jeśli stwierdzi na nieruchomości nieprawidłowości w zakresie ich selektywnego zbierania, sporządzi dokumentację fotograficzną oraz poinformuje o tym fakcie właściciela nieruchomości i Prezydenta Miasta. Konsekwencją powyższego będzie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, określona w formie decyzji administracyjnej.