Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Rażąco wygórowane, nieuprawnione, nieskuteczne? Rafako o karach naliczonych przez Gaz-System

30.12.2020 09:36 | 0 komentarzy | żet

Spółka z Raciborza odniosła się do odstąpienia przez Gaz-System od dwóch umów zawartych z Rafako, naliczonych karach umownych oraz żądaniach zwrotu zaliczek.

Rażąco wygórowane, nieuprawnione, nieskuteczne? Rafako o karach naliczonych przez Gaz-System
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, 15 grudnia Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. odstąpił od zawartych z Rafako umów, których przedmiotem była budowa gazociągu Goleniów - Płoty oraz Tłoczni Kędzierzyn*. Gaz-System stwierdził, że rozwiązanie umów nastąpiło z winy Rafako, dlatego też naliczono kary umowne w wysokości 54,428 mln zł. Ponadto Gaz-System zażądał zwrotu nierozliczonych zaliczek na łączną kwotę 32,75 mln zł.

Gazociąg Goleniów - Płoty

28 grudnia opublikowano stanowisko Rafako w tej sprawie. Zarząd przedsiębiorstwa z Raciborza zakwestionował w całości prawo Gaz-Systemu S.A. do odstąpienia od umowy na budowę gazociągu Goleniów - Płoty, jednocześnie uznając naliczenie kar umownych oraz żądanie zwrotu za "nieskuteczne". Ponadto powołano się "z ostrożności" na "rażące wygórowanie" kary umownej. - Przywołane przez Zamawiającego (Gaz-System - red.) okoliczności uzasadniające naliczenie kary umownej stanowiły w przeszłości podstawę do naliczenia kar umownych, co wyklucza ponowne obciążenie Emitenta (Rafako - red.) sankcją w postaci kary umownej wynikającej z tych samych okoliczności faktycznych - czytamy w raporcie bieżący Rafako.

Spółka z Raciborza zakwestionowała również skuteczność żądania zwrotu zaliczki w wysokości 12 mln zł. Rafako wskazało, że wspomniana zaliczka została rozliczona do kwoty 2,239 mln zł (brutto). Pozostała kwota (jeśli faktycznie zostałaby uznana za wierzytelność), byłaby objęta układem w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako.

Tłocznia Kędzierzyn

Zarząd Rafako wyraził również zastrzeżenia do odstąpienia od umowy na budowę Tłoczni Kędzierzyn. I tym razem wskazano, że kara umowna jest rażąco wygórowana, a żądanie zwrotu zaliczki jest nieuprawnione, gdyż wierzytelność ta jest objęta układem w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

* * *

Wspomniane postępowanie restrukturyzacyjne ma doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami Rafako, w ramach którego część wierzytelności zostanie umorzona. Bez takiego układu dalsze istnienie Rafako stanie pod znakiem zapytania. Firma znajduje się w bardz trudnej sytuacji finansowej. Już raz - z mocy prawa - głosowano w sprawie dalszego istnienia spółki. Aktualnie w Rafako przeprowadzane są również zwolnienia grupowe. Docelowo pracę ma stracić około 400 osób. Trwają również poszukiwania inwestora, który nabyłby pakiet kontrolny akcji Rafako.

* Umowa na budowę gazociągu Goleniów-Płoty została zawarta przez Rafako i Gaz-System w maju 2018 r. Rafako S.A. zobowiązało się wybudować w ciągu dwóch lat gazociąg, w zamian za co miało otrzymać 153,617 mln zł (brutto). Umowę na budowę Tłoczni Kędzierzyn podpisano w lutym 2019 r. Rafako zobowiązało się zrealizować przedmiot umowy w ciągu 25 miesięcy. W zamian za realizację przedsięwzięcia miało otrzymać 207,5 mln zł (brutto).


Zobacz również: