Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Dlaczego wojewoda przesunął termin wyborów uzupełniających w Kuźni Raciborskiej?

17.12.2020 16:43 | 0 komentarzy | mad

Alina Kucharzewska, rzecznik prasowa wojewody Jarosława Wieczorka wyjaśnia, jaki był powód przesunięcia wyborów uzupełniających w Kuźni Raciborskiej na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Dlaczego wojewoda przesunął termin wyborów uzupełniających w Kuźni Raciborskiej?
Alina Kucharzewska - rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W najbliższą niedzielę 20 grudnia mieszkańcy Kuźni Raciborskiej, okręgu nr 2, który obejmuje ulice: Generała Bema i Roberta Lewandowskiego (od 4A do końca numery parzyste) mieli wybierać swojego reprezentanta w radzie miejskiej. To pokłosie rezygnacji z funkcji radnego Radosława Kasprzyka, który objął funkcję prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej. Wybory się jednak nie odbędą, bo tak zarządził wojewoda Jarosław Wieczorek, przesuwając je w poniedziałek 14 grudnia na 24 stycznia 2021 r. (informowaliśmy o tym TUTAJ). Skontaktowaliśmy się więc z rzecznik prasową Aliną Kucharzewską pytając o powody decyzji. Oto odpowiedź:

14 grudnia br. Wojewoda Śląski wydał trzy zarządzenia, którymi dokonał zmiany terminu wyborów uzupełniających przewidzianych na 20 grudnia 2020 r. w trzech gminach województwa śląskiego: Kuźni Raciborskiej, Olsztynie oraz w Wielowsi. Zarządzenia te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 9075-77).

Powodem były przekazane wojewodom kategoryczne rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego z 9 grudnia 2020 r.

W opinii GIS, ze względu na niekorzystną i dynamicznie zmienną sytuację epidemiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym szczególnie duże ryzyko narażenia na zakażenie związane z przebywaniem w miejscach gromadzenia się ludzi, a także po dokonaniu analizy działań przeciwepidemicznych wdrażanych w innych krajach Unii Europejskiej, zdecydowano, iż bezwzględnie zasadnym jest przesunięcie daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów. Sugeruje się przeprowadzenie wyborów najwcześniej po 17 stycznia 2021 r.

Kierując się stanowiskiem GIS podobne decyzje podjęli nie tylko inni wojewodowie, ale również Prezes Rady Ministrów, który w drodze rozporządzeń dokonał zmiany terminów wyborów przedterminowych (żadne z nich nie dot. gminy z terenu naszego województwa).

Ww. wybory zostały przewidziane na 24 stycznia 2021 r., przy czym oczywiście możliwe jest ich kolejne przesunięcie, jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

Ludzie:

Jarosław Wieczorek

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski