Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Ta ulga traci sens

24.12.2020 07:00 | 0 komentarzy | art

GORZYCE W przyszłym roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Gorzyce pozostanie bez zmian i wyniesie 28,5 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość lub 85,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Niższa będzie za to ulga z tytułu kompostowania odpadów. W tym roku ulga ta wynosi 2 zł. Od przyszłego będzie to już tylko złotówka, co oznacza, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie, będą płacić 27,5 zł miesięcznie.

Ta ulga traci sens
W przyszłym roku przewidywane oszczędności generowane z tytułu kompostowania bioodpadów przez mieszkańców będą mniejsze niż w tym roku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dlaczego ulga za kompostowanie odpadów uległa zmniejszeniu? Jak wyjaśnia wójt gminy Gorzyce, Daniel Jakubczyk, korekta wysokości zwolnienia jest powodowana zapisami art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Zapis ten mówi, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych – wyjaśnia wójt. Innymi słowy oznacza to, że w przyszłym roku przewidywane oszczędności generowane z tytułu kompostowania bioodpadów przez mieszkańców będą mniejsze niż w tym roku. Stąd też niższa ulga. I mamy wzorcową kwadraturę koła. Bo niższa ulga może spowodować, że część osób do tej pory kompostujących odpady uzna, że przy uldze w wysokości 1 zł, kompostowanie nie ma sensu. Co za rok spowoduje, że... ulga będzie jeszcze niższa. O ile w ogóle może ona być jeszcze niższa.

Dodajmy, że w innych gminach powiatu wodzisławskiego wysokość ulgi za kompostowanie bioodpadów kształtuje się na podobnym – niskim poziomie, wahając się w granicach 1 – 2 zł.

(art)