Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

12,5 mln zł dla powiatu raciborskiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych

08.12.2020 17:13 | 0 komentarzy | żet

Gminy Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Krzyżanowice oraz Racibórz to beneficjenci Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12,5 mln zł dla powiatu raciborskiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Największym beneficjentem FIL w powiecie raciborskim jest gmina Racibórz, która pozyskała 6 mln zł na inwestycje oświatowe, m.in. budowę placu zabaw, strefy relaksu oraz parku edukacyjno-sensorycznego.

Gmina Kornowac otrzyma 4 mln zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie o nowe przedszkole i salę gimnastyczną.

Gmina Krzyżanowice zostanie wsparta kwotą 1,5 mln zł na utworzenie Centrum Turystyki w budynku byłej roszarni w Tworkowie.

Do gminy Nędza trafi 618 tys. zł na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy.

Z kolei gmina Kuźnia Raciborska pozyskała 450 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod budownictwo w Kolonii Renerowskiej (Rudy).

Fundusz Inwestycji Lokalnych opiewa na 12 mld zł. Połowa tej kwoty została rozdzielona pomiędzy samorządy na podstawie algorytmu, który uwzględniał m.in. wydatki majątkowe samorządów, a także ich zamożność. Te środki trafiły do wszystkich gmin i miast.

Druga połowa tej kwoty została rozdzielona na wniosek samorządów o wsparcie konkretnych zadań. Opisane w artykule przedsięwzięcia dotyczą właśnie tej drugiej części Funduszu Inwestycji Samorządowych. Przy rozdziale tych środków kierowano się  takimi kryteriami jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności oraz ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczbę osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.


Zobacz również: