środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Czy Odrą płyną ścieki z gmin?

14.12.2020 07:00 | 1 komentarz | ma.w

Marcin Nowak reprezentujący Zarząd Zlewni w Gliwicach (RZGW), podległy Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, gościł na dwóch posiedzeniach samorządu powiatowego w Raciborzu. Wpierw – 23 listopada – pojawił się na obradach komisji budżetowej, a dzień później na listopadowej sesji rady powiatu.

Czy Odrą płyną ścieki z gmin?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Turze do remontu

Władysław Gumieniak pytał kiedy zostanie zmodernizowana przepompownia w Turzu. Nie dała rady powstrzymać wielkiej wody podczas największych wezbrań w ostatnich latach. Ostatnio gruntowny remont przeszedł taki obiekt w Ciechowicach. Tam RZGW wydało 3 mln zł, a ostatni etap prac zakończono w tym roku. M. Nowak ocenił stan przepompowni w Turzu jako dostateczny. Jest planowany jej remont. W 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa, a w 2022 roku planowane są prace na obiekcie.

Psina zasila Odrę

Porównaniem wysokiego poziomu wody w Kanale Ulgi, z niskim na Odrze miejskiej zajął się radny Roman Wałach. Pytał czy oba cieki są zasilane Psiną, która płynie przy Zbiorniku Racibórz. – Psina płynie przy lewobrzeżnej zaporze Zbiornika i wpływa do Odry miejskiej. Taka jest instrukcja gospodarowania wodą. Temat stanu wód przeanalizowano i nie możemy nic tu zmieniać. Całość wody z Psiny musi iść do Odry miejskiej i dopiero na połączeniu Odry z Ulgą te poziomy muszą się wyrównywać. Hydrauliki nie oszukamy – zauważył M. Nowak. Mówił przy okazji o zalewaniu plaży miejskiej w Raciborzu. – Władze musiały wiedzieć, że tak będzie się tam działo. Już przy poziomie 700 cm wody w Odrze, na wskazaniu w Miedoni – podał Nowak. Dyrektor oznajmił, że RZGW „nie może pracować budowlą przelewowo-spustową przy niższych przepływach”. – Nie będziemy gromadzić wody, bo to jest uzależnione od prognoz meteorologicznych. Nie możemy za wcześnie wypełniać Zbiornika czy Polderu Buków, tylko musimy trzymać rezerwę na większą wodę – wyjaśnił. Poinformował przy tym, że Odrę zasila dodatkowo także tzw. cofka z Kanału Ulgi.

Krzanowice jak Wenecja

Eksperta dopytano również o przypadek zalania Krzanowic wodami z tamtejszego polderu. – Niestety upust wody z tego zbiornika przekracza możliwości przyjęcia jej przez koryto cieku poniżej. Jakieś porosty i krzewy, które tam rosną usuniemy, ale przy tak dużym napływie wód nie unikniemy podtopień. Trzeba się liczyć z zalaniami w tym rejonie – wyjaśnił. Nowak podał, że koryto cieku może przyjąć przepływ rzędu 6 m sześć/sek., a jesienny przypadek dotyczył przepływu nawet 18 m sześć/sek.

Ścieki w stolicy

Na sesji radni dopytywali w kontekście problemów z Odrą także Barbarę Kostkę kierującą referatem ochrony środowiska w starostwie. Chcieli wiedzieć jak często i gdzie konkretnie jest monitorowana w zakresie zagrożenia zanieczyszczeniem? Szefowa komórki wyjaśniła, że Powiat nie ma tej wiedzy, bo zajmują się tym służby na poziomie wojewódzkim. W starostwie sprawdzają jedynie efekty ewentualnych kontroli i robią to w internecie. Starosta Grzegorz Swoboda zapowiedział, że jego urzędnicy zwrócą się do Katowic o stosowne informacje w tym zakresie. Radny Tomasz Kusy, szef klubu PiS w radzie powiatu podał, że mieszkaniec mówił mu o zagrożeniu występowaniem nieczystości w Odrze. – Cała Psinka idzie w miejską Odrę, bezpośrednio z terenów gminnych, gdzie nie mają kanalizacji sanitarnej. Pytam więc czy ściek płynie przez Racibórz? Ewentualnie jaka jest skala problemu w kontekście ochrony środowiska? – mówił na sesji T. Kusy.

Reagował przewodniczący Adam Wajda tłumacząc, że aktualnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytania. Starościna Ewa Lewandowska wskazała Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako oceniający skalę takiego ryzyka. Dawid Wacławczyk prosił by sprawdzić w jakich punktach miasta mierzy się czystość Odry. Jego zdaniem ta „raczej pogarsza się niż polepsza”. – Jest takie ryzyko jak woda płynie do Raciborza z terenów nieskanalizowanych – podsumował rajca z klubu PiS.

(ma.w)


Dwa jazy do przebudowy

Artur Wierzbicki z klubu radnych PO był ciekaw jak RZGW podchodzi do problemu narastającej suszy w powiecie raciborskim. Przywołał opinię Bogusława Berki z firmy Agromax, „że wody mamy już tak mało jak w Egipcie”. Marcin Nowak przyznał, że retencjonuje się za mało wody. – Jest krajowy program kształtowania zasobów wodnych i w ramach tych działań przeprowadzimy wkrótce dwie inwestycje w powiecie raciborskim. Obie przy Psinie, w Bieńkowicach i Wojnowicach. Będą kosztowały kilka milionów złotych. Zostaną przebudowane dwa jazy w celu uzyskania retencji korytowej i spiętrzenia wód na potrzeby rolników. Dokumentacje już się realizują. Jak będą gotowe to ruszą przetargi na wykonawstwo – zapowiedział zastępca dyrektora zarządu zlewni.

Dlaczego w Odrze miejskiej jest tak mało wody?

Radny Paweł Płonka drążył na listopadowej sesji powiatowej temat przekazany mu przez mieszkańców w sprawie „zastraszająco niskiego stanu Odry” w Raciborzu. Radny pytał czy służby obsługujące Zbiornik są w stanie stwierdzić jaki jest stan przepływu wody, odbywającego się przez zaporę główną Zbiornika do Odry miejskiej. Płonka chciał informacji za okres między czerwcem a listopadem. – Czy jest różnica w dopływie tej wody? Czy tej wody płynie tamtędy mniej niż wcześniej? – był ciekaw członek Rady Powiatu Raciborskiego. Reprezentujący Wody Polskie Marcin Nowak powiedział, że Odra miejska i kanał Ulgi są na bieżąco monitorowane. – W czasie wezbrania mamy podgląd na ilość przeprowadzanej wody przez zaporę główną – mówił. Radni usłyszeli, że podjęto decyzję, żeby w związku z niskim stanem rzeki w mieście przekierować wodę z rzeki Psiny i aktualnie w całości wpływa ona do Odry miejskiej, żeby przepływ tejże był na stałym poziomie. Radny Płonka zauważył, że przyglądał się obiegowi wody przy Zbiorniku i jego zdaniem woda, która powinna wpływać do starego koryta Odry, zawraca. Dlatego chciał wiedzieć jak wysoki był stan wód w Odrze miejskiej i kanale, bo jego zdaniem Ulga jest teraz zamulona. – Poziom Odry miejskiej jest zastraszająco niski, a ta woda płynąca przy Zbiorniku zawraca do kanału Ulgi, a nie do Odry w mieście – ocenił Paweł Płonka. M. Nowak stwierdził, że Zbiornik przechodzi aktualnie fazę testów, m.in. dotyczących jakie są przepływy wody przez budowlę. – Wszystko analizujemy i znamy ten problem. Wiemy, że warto się temu przyjrzeć – podsumował M. Nowak.

Ludzie:

Adam Wajda

Adam Wajda

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego

Andrzej Chroboczek

Andrzej Chroboczek

Radny Powiatu Raciborskiego.

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Wiceprezydent Raciborza

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski

Tomasz Kusy

Tomasz Kusy

Radny powiatowy, szef komisji rewizyjnej i klubu PiS

Władysław Gumieniak

Władysław Gumieniak

Radny powiatu raciborskiego.