Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

W Kornowacu powstaną dodatkowe miejsca dla przedszkolaków

11.12.2020 07:00 | 0 komentarzy | mad

Miejscowy samorząd otrzymał unijne wsparcie na doposażenie oddziału przedszkolnego. To prawie 190 tys. złotych, które trafiło do skarbca Kornowaca.

W Kornowacu powstaną dodatkowe miejsca dla przedszkolaków
Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeszcze do niedawna gmina Kornowac miała cztery przedszkola. Po jednym w Rzuchowie, Kobyli, Łańcach i Pogrzebieniu. Placówki nie było więc w Kornowacu, a dzieci z tej części gminy podejmowały edukację w sąsiednich sołectwach. Jednak o potrzebie uruchomienia przedszkola dla tej miejscowości mówiło się już od jakiegoś czasu. Temat poruszano m.in. podczas zebrania sołeckiego zwołanego pod koniec stycznia 2020 roku, kiedy wybierano nowego sołtysa, z racji, że poprzedni zrezygnował z pełnienia tej funkcji (Klaudia Maciaszek zastąpiła Piotra Tomalę). Wówczas wójt Grzegorz Niestrój pytany przez mieszkańców o możliwość uruchomienia placówki w miejscowej podstawówce wyjaśniał, że w urzędzie analizowana jest ta kwestia. Zmiany nastąpiły natomiast wraz z nowym rokiem szkolnym. – Decyzja o uruchomieniu oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 od dnia 1 września br. zapadła w 2019 r., z uwagi na potrzebę stworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych. Tym samym powstało o 25 miejsc więcej. W tej chwili gmina dysponuje łącznie 250 miejscami w przedszkolach. W następstwie tej decyzji złożono wniosek projektowy dotyczący utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Chodziło o pozyskanie środków na doposażenie placówki oraz na zapewnienie obsady – mówi sekretarz Radosław Łuszcz.

Na realizację dodatkowego zamierzenia, o którym wspomina sekretarz Łuszcz, gmina pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 161 494,09 zł (wartość całego projektu to 189 993,05 zł). To projekt realizowany pod nazwą: „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu”. Jak wyjaśniają urzędnicy, przedmiotem projektu są działania mające na celu upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach o niskim stopniu upowszechniania zwłaszcza wśród dzieci w wieku 3 – 6 l. z obszarów wiejskich. W projekcie utworzono 10 nowych miejsc w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz część niezbędnego wyposażenia. Placówka wychowania przedszkolnego zostanie wyposażona w nowoczesne narzędzia pracy z dziećmi, m.in. w tablicę interaktywną oraz magiczny dywan. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2021 r.

Oddziałem przedszkolnym kieruje Jolanta Błaszczok, dyrektor, która zarządza Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kornowacu, bo placówka znajduje się w strukturze organizacyjnej podstawówki. Zainteresowało nas, czy docelowo przedszkole i szkoła zostaną przekształcone w zespół szkolno-przedszkolny. Sekretarz Radosław Łuszcz wyjaśnia, że na razie nie są przewidywane takie zmiany. A czy przewidywane jest utworzenie kolejnych miejsc przedszkolnych? – Obserwując demografię, zarówno w całej gminie, jak i sołectwie Kornowac, będziemy zwiększać liczbę miejsc w przedszkolach – odpowiada sekretarz Łuszcz.

(mad)


Dodatkowe wsparcie

Urzędnicy z Kornowaca poinformowali również o kolejnym otrzymanym wsparciu finansowym. Mowa o projekcie pn.: „Większe kompetencje to większa szansa na sukces – Innowacyjna Nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 221 234,32 zł (wartość całego projektu to 245 815,91 zł) ze środków unijnych. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu – wyjaśniają w urzędzie.

Ten cel ma zostać osiągnięty po pierwsze poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz informatyki. Przewidziano również warsztaty prowadzone metodą eksperymentu z geografii, fizyki i zajęć biologiczno-chemicznych, a także zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc logopedyczna, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Po drugie dzięki szkoleniom dla nauczycieli. Po trzecie poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu chmurowego wspomagającego proces edukacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania.

Ludzie:

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.

Radosław Łuszcz

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac