Poniedziałek, 8 marca 2021

imieniny: Beaty, Wincentego, Jana

RSS

Radni zadecydowali: Miasto nie będzie odbierać śmieci z części budynków

03.12.2020 21:03 | 0 komentarzy | acz

Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą musieli we własnym zakresie zorganizować odbiór tych odpadów przez uprawnioną firmę. Tak zadecydowali rybniccy radni na dzisiejszej sesji rady miasta.

Radni zadecydowali: Miasto nie będzie odbierać śmieci z części budynków
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do tej pory zadanie to realizowało miasto, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, za co właściciele tychże nieruchomości uiszczali stosowną opłatę. Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zobowiązany posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów, podpisaną z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Decyzję w tej sprawie podjęli rybniccy radni, podczas sesji rady miasta, 3 grudnia br.

Głównym powodem wprowadzonych zmian są rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, niemające odzwierciedlenia w stawkach opłaty za poszczególne rodzaje pojemników i niepokrywające rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów. A warto dodać, że całościowy koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rybniku za rok 2019 to przeszło 22 mln zł.

- W bardzo wielu przypadkach, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają trudność w rozróżnieniu, co jest odpadem komunalnym w ich firmie, a co odpadem przemysłowym, poprodukcyjnym – mówi Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Skutkuje to przekazywaniem do gminnego systemu tylko odpadów zmieszanych i „indywidualne gospodarowanie odpadami segregowanymi” oraz nadmiernym tonażem oddawanych odpadów – w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi, czyli niewykazywania części odpadów w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - dodaje.