Poniedziałek, 21 czerwca 2021

imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

RSS

W Tworkowie będą wydobywać żwir?

02.12.2020 07:00 | 6 komentarzy | mad

Gorącą dyskusję w Krzyżanowicach wywołał temat związany z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. To krok w kierunku zmiany gruntów rolnych na grunty pod wydobywanie kopalin w sołectwie Tworków przez firmy prywatne, a finalnie do utworzenia w wiosce terenów rekreacyjnych. O tym pomyśle mówi się również w chwili, kiedy Wody Polskie sygnalizują żwirowniom pracującym w czaszy zbiornika Racibórz, że mają opuszczać ten teren. Firmy miałyby więc znaleźć zastępcze lokalizacje w gminie Krzyżanowice. Temat rodzi jednak obawy. – Dla dobra nas i naszych pokoleń odłóżmy tę uchwałę w czasie – zaapelował na sesji radny opozycyjny Oliwer Huptaś. Pomysłu broni wójt Grzegorz Utracki.

W Tworkowie będą wydobywać żwir?
Wójt Grzegorz Utracki, radny Oliwer Huptaś.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Radnym Krzyżanowic przedłożono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dokumencie wskazano, że obszarem objętym zmianą jest granica administracyjna gminy Krzyżanowice. Zaś granice dwóch obszarów objętych zmianą studium, w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego to tereny w sołectwie Tworków. Pierwszym jest rejon przy ulicy Żwirowej (obszar sąsiaduje m.in. z dworcem PKP) i to ten stał się głównym polem do dyskusji na sesji. Drugim terenem jest obszar na granicy z sąsiednimi Bieńkowicami przy ul. Raciborskiej (DK 45).

Kierunek zmian

Wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki przypomniał na sesji rady gminy, że studium uwarunkowuje i pokazuje kierunek, w którym ma możliwość rozwijania się dany obszar. – Ta uchwała daje możliwość wysłuchania stron, które będą współuczestniczyły w tym procesie. Nie tylko instytucjonalnie, czyli rada gminy, marszałek, RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach - przyp. red) i wszystkie instytucje, które opiniują te kierunki, w których chcemy się rozwijać i którym nadajemy kształt na dalsze lata, ale również zainteresowane strony, mieszkańcy, których ta zmiana dotyka – tłumaczył Utracki.

Obszary wskazane w uchwale wójt określił natomiast jako tereny, które już kilka lat temu zostały wyszczególnione, jako miejsca, które w przyszłości mogłyby służyć szeroko pojętej rekreacji. Wcześniej jednak, po udokumentowaniu złóż i pozyskaniu zgód, służyć by miały wydobywaniu złóż kopalin. Wójt wskazał, że rekultywacja tych terenów miałaby odbyć się w kierunku wodnym – mowa o utworzeniu akwenów. – Dlaczego taki kierunek? Chciałbym się cofnąć do tych rozważań, którym kilka lat temu, przystępując do zmiany planów już się przyglądaliśmy. Dlatego, że zbiornik Racibórz, co potwierdził podwyższony przepływ Odry, niestety, pomimo że to duży akwen wodny, nie będzie mógł być wykorzystywany nawet przez wędkarzy, którzy dzisiaj narzekają, że akwen wodny, który zarybiają, Odra im zalała i nie mogą z niego korzystać. Nie będzie też można prowadzić regularnej rekreacji wodnej, bo ciągle będzie on retencyjny, by przyjmować falę powodziową – nadmienił wójt Utracki.

Obszary zaznaczone na zielono to tereny objęte zmianą studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dalej wójt mówił, że to kierunek ku stworzeniu miejsc do inwestowania, a w efekcie do tworzenia nowych miejsc pracy. Podkreślał, że gmina może rozwijać się w kierunku rekreacji wodnej, pozazbiornikowej, nienarażonej na anomalia pogodowe. W ocenie G. Utrackiego, tereny wskazane w dokumencie dobrze się w to wpisują. – Jeżeli takowa będzie chęć kogokolwiek w przyszłości. Bo ta uchwała niczego nie przesądza; ona nie przesądza o zmianie sposobu użytkowania aktualnego tych gruntów. Natomiast daje możliwość przygotowania się do tego, by w przyszłości taką działalność w tym kierunku gospodarczym przeprowadzić i o tym oczywiście będą decydowały tytuły własności i to czy (zainteresowane firmy – przyp. red.) uzyskają potwierdzenie złóż i zgody odpowiednich instytucji. Uważam, że rozważne prowadzenie polityki inwestycyjnej, umożliwienia inwestowania jest potrzebne i musimy do tego przystąpić i ta uchwała daje nam możliwość w najbliższych miesiącach o tym podyskutowania i nadania tego kierunku – powiedział włodarz podczas obrad. Wyjaśniał również, że to nie będzie jedyna uchwała uruchamiająca różne obszary. – Będziemy przystępowali też do innych obszarów, ale również zmiany planu tak, by umożliwić nie tylko rozwój i możliwości osiedlania się mieszkańców, ale również tworzenia miejsc pracy. To jest główne zadanie samorządu – dodał.

Ludzie:

Andrzej Bulenda

Andrzej Bulenda

Radny gminy Krzyżanowice, sołtys Tworkowa

Brunon Chrzibek

Brunon Chrzibek

Przewodniczący rady gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.

Leonard  Fulneczek

Leonard Fulneczek

Były wójt Krzyżanowic i radny powiatowy

Oliwer Huptaś

Oliwer Huptaś

Radny gminy Krzyżanowice

Roman Kaczor

Roman Kaczor

Radny gminy Krzyżanowice