Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

W starostwie zlikwidowano biuro kontroli

02.12.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

Jeszcze niedawno w strukturach wodzisławskiego starostwa powiatowego istniało biuro kontroli. Istniało, bo kilka miesięcy temu zostało jednak zlikwidowane. Dlaczego?

W starostwie zlikwidowano biuro kontroli
Zlikwidowane biuro liczyło dwóch pracowników
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Biuro kontroli w strukturach wodzisławskiego starostwa powiatowego zajmowało się przede wszystkim: prowadzeniem kontroli w jednostkach organizacyjnych, organach administracji zespolonej powiatu i komórkach organizacyjnych starostwa, a także w jednostkach posiadających osobowość prawną oraz w innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu wodzisławskiego. – Z reguły w urzędach zwiększa się kompetencje wydziałów audytów, czy kontroli. A u nas wręcz przeciwnie. Nie mamy czego kontrolować w jednostkach, które nam podlegają? Boimy się czegoś? – zastanawia się radna powiatu wodzisławskiego Danuta Maćkowska.

Dyspozycja zarządu

Zlikwidowane biuro liczyło dwóch pracowników. Jak wyjaśnia nam kierownik biura komunikacji społecznej i informacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Wojciech Raczkowski, zostało ono decyzją zarządu powiatu pod koniec sierpnia zlikwidowane po przejściu jego kierownika na emeryturę. Podkreśla, że to zarząd powiatu jest organem wykonawczym i do jego wyłącznej decyzji należy taka organizacja starostwa, aby mógł wykonywać swoje zadania. – W związku z tym, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma obowiązku wyodrębniania w strukturze organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za tzw. kontrolę wewnętrzną, zarząd powiatu postanowił o jej likwidacji – wyjaśnia Wojciech Raczkowski.

Inni też kontrolują

Raczkowski podkreśla, że likwidacja biura nie oznacza jednak braku kontroli w starostwie czy powiatowych jednostkach organizacyjnych. Wymienia, że w starostwie funkcjonuje biuro audytu wewnętrznego, do którego zadań obok spraw związanych z audytami należą też sprawy związane z kontrolą zarządczą. Ponadto w proces kontroli zaangażowane są także inne stanowiska i komórki organizacyjne, jak sekretarz (czuwa nad prawidłowością organizacji urzędu), skarbnik oraz wydział finansowy (czuwają nad prawidłowością gospodarki finansowej), wydział zamówień publicznych (czuwa nad prawidłowością udzielanych zamówień). – Zarówno starosta, jak i zarząd powiatu w każdy momencie mogą zdecydować o przeprowadzeniu kontroli doraźnych w każdej sferze działalności powiatu i przy wykorzystaniu wszystkich zasobów kadrowych starostwa, a także jednostek organizacyjnych. Nie jest do tego celu potrzebne utrzymywanie odrębnego biura – podkreśla Wojciech Raczkowski.

Wzmocnienie wydziału oświaty

Zarząd powiatu podjął jednak dodatkowe działania. Ze względu na znaczące transfery środków publicznych z budżetu powiatu do szkół niepublicznych postanowił wzmocnić kontrolę nad prawidłowością wykorzystania tych środków tak, aby zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom. – W tym celu drugi z pracowników zlikwidowanego biura kontroli został przesunięty do wydziału oświaty, gdzie realizuje zadania w tym właśnie obszarze – mówi kierownik biura komunikacji społecznej i informacji.

(juk)