Sobota, 27 lutego 2021

imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

RSS

30.11.2020 08:55 | 0 komentarzy | acz, żet

Rząd nałożył obowiązek zakrywania ust i nosa w pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż 1 osoba.

Obowiązek noszenia maseczki także w pracy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do 27 grudnia obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba - wynika z obowiązującego od soboty rozporządzenia Rady Ministrów. Pracodawca nadal jest zobowiązany zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w stanie epidemii. Na szczególną uwagę zasługuje paragraf dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa. W porównaniu do wcześniejszego rozporządzenia, dodano do niego kolejny punkt, stanowiący, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w samochodach (z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej, w których obowiązek istnieje).

Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje m.in.:

 • na ulicy i placu,
 • w sklepie,
 • w autobusie,
 • w samolocie,
 • na bulwarze,
 • na promenadzie,
 • na cmentarzu,
 • w miejscu postoju pojazdów,
 • na parkingu leśnym,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (klatka schodowa, winda),
 • na targowiskach,
 • w obiektach usługowych,
 • w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, a także w obiektach użyteczności publicznej.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje na terenie:

 • parku,
 • zieleńca,
 • ogrodu botanicznego,
 • ogrodu zabytkowego,
 • rodzinnego ogródka działkowego,
 • plaży
 • w samochodzie (pod warunkiem, że nie jest to autobus lub bus komunikacji zbiorowej)

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są:

 • dzieci (do ukończenia 5. roku życia),
 • osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz cierpiące na zaburzenia psychiczne (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego),
 • osoby mające trudność w samodzielnym założeniu maseczki (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego),
 • osoby sprawujące kult religijny (podczas jego sprawowania),
 • uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie (chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej),
 • osoby wykonujące obowiązki sędziego lub trenera,
 • pary w trakcie składania przysięgi małżeńskiej,
 • osoby uprawiające sport,
 • osoby kierujące środkiem komunikacji publicznej (jeśli taka osoba jest oddzielona od pasażerów),
 • żołnierze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia.


Zdjęcie poglądowe, freepik.com