Wtorek, 20 kwietnia 2021

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

Mali niepełnosprawni doświadczą świata

27.11.2020 20:06 | 0 komentarzy | AgaKa

Twórcom projektu przyświecały dwa równie ważne cel: z jednej strony przez szereg działań chcieli wyrównać szanse edukacyjne niepełnosprawnych dzieci, z drugiej podnosić kompetencje zawodowe nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej. Stworzyli więc projekt, który godzi obie strony.

Mali niepełnosprawni doświadczą świata
Pszów pozyskał środki unijne na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej niepełnosprawnych dzieci. W październiku w Przedszkolu nr 3 rozpoczęła się realizacja projektu „Wielki świat małych odkrywców”
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dla przedszkolaków będą organizowane dodatkowe zajęcia. Będzie logopedia, gimnastyka korekcyjna i zajęcia terapeutyczne: terapia ręki, terapia TUS oraz hipoterapia. Ponadto w Przedszkolu powstanie sala doświadczania świata wyposażona w sprzęt terapeutyczny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnoprawnymi. Nie zabraknie również nowego placu zabaw, który będzie dostosowany do możliwości ruchowych i potrzeb niepełnoprawnych dzieci. 

Ponadto pięciu nauczycieli z Przedszkola nr 3 zostanie przeszkolonych z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędnej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt Miasta Pszów pn. „Wielki świat małych odkrywców” został umieszczony na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu. Łącznie do dofinansowania wybrano 78 projektów z 4 Subregionów.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.