Czwartek, 17 czerwca 2021

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Starostwo wykłada projekt operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jeśli go nie sprawdzisz, możesz być zaskoczony

27.11.2020 11:31 | 1 komentarz | art

Niezwykle ważna informacja dla właścicieli nieruchomości na terenie Krostoszowic, Łazisk, Podbucza i Skrzyszowa, związana z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Od 14 grudnia wyłożony będzie projekt operatu opisowo-kartograficznego. Warto się z nim zapoznać. Skorzystanie z tego prawa ma na celu m.in. ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Innymi słowy, warto sprawdzić, czy projektanci nanieśli na projekt dokładnie to, co znajduje się na nieruchomości.

Starostwo wykłada projekt operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jeśli go nie sprawdzisz, możesz być zaskoczony
Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków warto sprawdzić nim wejdzie on w życie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. poinformowało, że w siedzibie starostwa w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 2 w sali nr 10 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów, położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania budynku. Geodeci weryfikowali ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. – I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem, według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony, aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, naczelnik Wydziału Geodezji.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić, czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

(art)

Umów się na oględziny proejktu

Z projektem operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków można będzie zapoznać się w następującym okresie:

- od 14.12.2020 do 23.12.2020
- od 28.12.2020 do 30.12.202
- od 04.01.2021 do 05.01.2021
- od 07.01.2021 do 08.01.2021 r.

w godzinach:

- od poniedziałku do środy od 8:00 do 15:00
- czwartki od 8:00 do 16:00
- piątki od 8:00 do 13:00

Z uwagi na obecny stan epidemii starostwo prosi o telefoniczne umawianie terminu pod numerem telefonu 32 4759030 w okresie do 8.01.2021 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00). Podczas umawiania terminu należy również podać obręb i numery działek, których dotyczyć będą oględziny.